Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Hinweis: Your session has expired. A new one has started.
Metadaten

Vitruvius
M. Vitrvvivs De architectura — Venetiis, 1511 [Cicognara, 696]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1712#0126
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext


1

UBER
tem exedra aut ceci quadrati fuen t,Iatitudinis dimidia addita, altitudin«
educantur,Pinacothecs,iiti exedra,amplis magnitudimbus sunt constitu
ends.ceci connthii tetrastyliqj,quiq; sgyptii vocantur,latitudinis 8C lon/
gitudims ,vti supra tricliniorum symmetria: scripta: sut, ita habeant raticv
nem,sed proptercolumnarum interpositiones,spaciosiores costituantur
Inter connthios autem & £gyptios,hoc erit discrimen, Corinthii simpli/
ces habentcolumnas aut in podio positas,aut i imo,supracj)habent episty
Iia,coronas,aut ex intestino opere,aut albario,Praterea supra coronas cuiy
ualacunana adcircinumdelumbata.Inxgyptiis autem supracolumnas
epistylia,& ab epistyliis ad parietes qui sunt circa,imponenda est cotigna/
tio,supra eam coaxatio & pau imentum ,sub dio vt sit cucuitus.Deinde su,
fjraepistylium ad perpenqiculum inferiorum columnarum, imponend*
unt minores quarta parte columni,Supra earum epistylia & ornamenta,
lacunariisornantur,&intercolumnasluperioresfenestracollocantur,ita
basilicarumeasimilitudo,noncorinthiorumtndiniorum uidetur esse,
De pecis more gneco. Caput ♦ V.
P iunt autem etiam non italica; consuetu dinis ceci,quos graci x.u(«x.ijiou? ap/
pellant,Hi collocantur spedtantes adseptentrionem,&maxime-viridia p/
ipicienteSjValuascj habet in medio,Ipsi autem sint ita longi & lati, uti duo
tridiniacum circuitionibus inter se lpeclantia possint esse collocata, habe/
ant^dextraacsinistraluminafenestraru valuata ,uti viridia de tectis per
spacia fenestrarum prospiciantur, Altitudines eorum dimidia latitudinis
addita constituantur.

?

i.cccikhc
mt.
b.triclinia
c.circuitisiet
d.Iociu lectf
&mensx.

□ O 3 O C

nnaa □ □□□<> oooa c^j

\L

c c

D

Inhisjedificiorumgeneribusomnes suntfacienda; earum symmetriarura
tiones.qussine impeditione loci ficri potcrunt,Luminacp parietum altitu/
dinibus si non obfcurabuntur/aciliter erimt explicata,Sin autem impecuV
 
Annotationen