Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Frontinus, Sextus Iulius; Vitruvius; Nicolaus <de Cusa>; Frontinus, Sextus Iulius
M. Vitrvvii ... De architectvra libri decem: ad Augustum Caesarem accuratiß. conscripti & nunc primum in Germania ... exornati (Band 5): Beigefügt: Frontinus, Sextus Iulius: Sexti Iulii Frontini de aquaeductibus urbis Romae libellum; Nicolaus — Straßburg, 1543 [Cicognara, 707]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2181#0001
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

DE STATICIS
EXPERIMENTIS
Dialogus.
REQVENTABAT CO^SOR» stdtictfd
tiumMECHAUlCiquidamPHlLO perimetd:
SOPHVS: utaliquandouiri illascon- suntstatem
ceptm,qui stbigratiqjjtt audirct. Dum<$ t£ experi»
PHILOSOPHVS Uudaretsidterdm mentcu
quasiiustitidHrutinmatq^ ReipuhUctpcr
ncccsskrium instrumentum: Mcchanicm
refcodit.m ECHANICV& Q&muit
nibil in boc mundo precisioncm attmgerequeat, tmen iudicium sldtt
re ucriw cxperimur. & hincubioj dcceptdtur.Sed dicito queso cum
nonsit pofiibiemeddemmdgnitudoK esjiidempondmindiuersisdim
uersmhdbentibm originem,dnnequisqum cxpcrimentaUs pondt*
rumconscripserUdisfirentiastPHiLOSOPHVS.iieq^legi,neq^
audiui. M ECHA HlCVS.Vtinmquisqumnobisbdncconsignd*
tionem prxfentaretsuprd tmdtd uoktmina caripenderem. PHiiO.
Sitibi cordi essct utstcercsiputo per nemine meUmfteri ♦ M E C H A .
Qgi^ uolens skeret cumsitshale:sed mibi dee# oportunitas- P H r.
Diciw utiUtatem &• modum:uidebosiaut ego,aut alius essicere quedt^.
VLEC H A. Egoper ponderum disfircntim, drbitror ddrcrumsc*
creta ucriuA pcrtingitcrmuttdsciri posse uerisimiUori conkcxura^
P H i L O S O P» Optime ais.Si enim srophetd quidam aitiPondm cr
stdtcrdm iudicium Bomini iUiin esse,qui omnidcreauit innumero,pon
dere,crmcnsurd,cr fontcsdquarmlibrauit,cr molcmtcrredppen*
dit,ut sapiensscribit.M. ECHA.Si igitur mensura aqut uniutsintfc
noncst eiusiempondcris aUeri,cuiuseftsimiUsmcnsurd alterius:iudi-
cim diuersitdtis natune unius & d!terim,meUmftatcra qum aUo at* Aqud
tingiturinsiramcnto.PHiLO.Proheiis,AdmonetVitruuhtsdcar Vuruuhu.
chiteHurdscribens, locum habkationis eUgendum, hdbentem teuiores
CP Wdgk direa dquastcrgrduts dtq^ tcrrtM bdbentcm,dccUndndu.
* MECHA*
 
Annotationen