Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Frontinus, Sextus Iulius; Vitruvius; Nicolaus <de Cusa>; Frontinus, Sextus Iulius
M. Vitrvvii ... De architectvra libri decem: ad Augustum Caesarem accuratiß. conscripti & nunc primum in Germania ... exornati (Band 5): Beigefügt: Frontinus, Sextus Iulius: Sexti Iulii Frontini de aquaeductibus urbis Romae libellum; Nicolaus — Straßburg, 1543 [Cicognara, 707]

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2181#0017
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext

SEXTI IVLII
FRONTINI VJR[ CONSVLA»
ris, de Aqud-dustibuturbjs Row<e,
LIBER PRIMVS.
VM OiJNlS RES AB IMPE*
ratore delegdtd intentiorem exigat curam,
Crmeseu Mturdlisso!icitudo,seusidesse- NdtttrdUi
duknondi ddigentiammodo,uerudddmosolicitudo*
remquo^commissx injligent,fitquemihi
nunc & Nerua A ugujlo, nefcto diligetiore
dn amantiore RopC lmperdtore,dqudrum
iniuntfm ossiatm, tum ad usum,tum ad
salubritatem,acy etidm adsecurstatem urbispertinens,adminiftrdtum
pcr prinapessemper ciuitdtis noftr<euiros,prtmum ac pottsiimum cxi
stmojicut incsterU negocijsinflituer<m, nosce quodsuscepi. N«s«e
enimullumomnis ddutcertius sitnddmenttm crediderim,qudmqua Tundamc
facicnddqutqiuitdnddsintposfedeccrnerc. tldmquidmrotdminde* tum.
corum&intolcrabtie7qudmdekgdtumtfficiumexddtutorumdgereVekgdtti
pra;ceptis,quodsierimcessee8,quotiesimperitkpri£cesiuciufcuide* opws cx
cermtur,usm quorum ersi necesfdrid-partessunt, tdmen ad miniftcri *fy <*g<xe ,
umutmdnusqu<£ddmo-inftrumentumdgentis,ejsedcbenu QUdpro
pteredquxdd uniuersdmrempertinentid contraherepotui,moreiam
permukdmibi osficidserudto,inordittcm&-uelutincorputdeducl<t
inbuncCommcntarium contuli,quemprof6rmukddmini(lrdtionisrc
fricerepossem-indlijsautemlibris, quospoftexperimentdcr uftm
composui, dntecedentium res dftd eB, m hoc uero er in fequentium,
cuiutsortassepertinebit rjr dd successorem utiktas. Sed cum inter inU
tid ddmimslrdtionis mctscriptussit, in primvs ad meam inftitutionem
ngulamq; prosiciet.dc ne quid ad totim rei pertinens notitiam prtter*
misifseuidtdr,nomindprimumdquanm,qu(einurbem Rommmfiu* Aqneqtnc
unt pondm,tum per quos qttd-cfc earum.o- qutbut confulibut, et quoto Kom<e
poslurbcm conditam anno perdudesmt,deindequtbutex hciso-dsunt.
y tjuoto
 
Annotationen