Vitruvius
M. Vitrvvii Pollionis De architectvra libri decem — Amsterdam, 1649 [Cicognara, 726]

Seite: b_123
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vitruvius1649/0163
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

123


M- VlTRUVII PoLLIONIS

T> E


ARCHITECTVRA
LIBER SEPTIMVS.
P R '■& F A T I O.
A J o r e s, cum Japienter, tum etiam utiliter inftituerunt ptr
I commentariorum relationes cogitata tradere posieris: uti ea non
interirent-, JedsingulU ntatibus crejcentia voluminibus edita,gra-
' datim pervenirent vetussatibus ad Jummam dollrinarum fubtili-
i tatem. Itaque non mediocres, fed infinite funt his agendd gratu,
s quodnoninvidtofe Jilentes prxtermiferunt: fedomniumgenerum
fenfus conficriptionibus memoria tradendoscuraverunt. T^amque
Jinonitasecisfent, non potuijfemus fcire, qu&resin Troja suijjent gesste; necquid
Thales, Democrittts, Anaxagoras, Xenophanes, reliquique Phyfici siensijsent de re-
rumnatura-, quajque Socrates, Plato, Arijloteles, Zenon,Epicurtts, altique Philo-
sophi hominibus agendit viu terminationes sinivijfent; Jeu Crcejus, Alexander, Da-
ritts, cxterique reges, quas res, aut quibus rationibus gesiijfent, suijsent nott: nisi
ntajores praceptorum comparationibus omnium memoria ad posseritatemcommenta-
riis extulijsent. Itaque, quemadmodum his gratU Junt agenda, sic contra qui eorum
scripta surantes ,pro Jitis prxiicant, Junt vituperandi; quique nonpropriis cogitatio-
nibus nituntur Jcriptorum, Jedinvidis moribus aliena violantes gloriantur, non modo
sunt reprehendendt, fed etiam quia impio more vixerunt, pcena condemnandi. Nec
tamen h& res non vindicatx curiojius ab antiquis ejfe memorantur; quorum exitus jtt-
diciorttm quisuerinf, non est alienum, quemadmodumfint nobis traditi explicare. Re-
ges ^Attalici magnisphilologuduicedinibusinduBicumegregiam [a] bibliothecam
Pergami ad communem delecl'ationem inssituijfent, tunc item Ptolemdus, insinito
^elocupiditatijque incitatus ssudio, nonminoribus indussriis ad eundem modumcon-
tenderat Qb] CAlexandru comparare. Cum autemjumma diligentiaperfecijfet, non
putavit idfaeis ejje, nisi propagationibus in feminando curaret augendam. Itaque
Mufts & Apo/lmi ludos dedicavit, &quemadmodum Athletarum, sic communium
JcriptorumviUoribus pr&mia ej- honorcs conssituit. His ita inssitutis, cumludtad-
ejsient, judices litterati, qui eaprobarent, erant legendi. Rex cum jam ex civitate Jex
Q_2 . letios
«] Philander. Inquaerant librorumducenramitlia, aurore Plurarcho in vira M. Anronii. Nonprarrermir-
tamquodlcribir Galenus inlib.Hippocracisde narur. humana , Commcnr. I. iorer Reges Alexandria: Sc
Pergami magnam fuissc in comparandis vereribus libris contenrionem, nec anre eorum ajrarem ullum um-
cjaam librum ralsum habuisseritulum ; urvero proposirum prsemium iis, qui aotiqui cujuspiam auroris li-
DTum urferrenr, rumcarpisscmulrosfalsorituloinngnitosadrerre.
4>"\ Irtem. IncaBibliorhecaad milliafVrme voiuminumsepriogentafuissescribir Gelliuslib. vi.cap.ult. me-
nainerunt ejus Eusebiuslib. vm. deprarparat.Euangel. Ammianuslib.xxu. & Aristeuslib. dei.xx Incerp.
•Gaienus Commenrar. n. in Iib. in. Hippocrac. dc vulgaribus morbis tcstatur mirum fuisse ProlemaH ia
comparandis libris studium. Magnum istud quidem, sed magis mirum, Epaphroditum Chieroneum Grain-
BOitkx professbrem, qui a libellis fuit Neronis, triginra millia optimorum libiorum babuisse.I
loading ...