Vitruvius
M. Vitrvvii Pollionis De architectvra libri decem — Amsterdam, 1649 [Cicognara, 726]

Seite: b_173
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vitruvius1649/0213
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


173


M- VlTRUVII PoLLIONIS

7) E


ARCHITECTVRA
LIBE R NO NVS.
P R &. F A T I O.
► Obilibvs [a] K-Athkths, qui olymfia, Pythia, Isihmia,
I Nemea, vicissent, Gracorum majores ita magnos honores confti-
\ tuerunt, utinonmodo in conventuftantes cum falma & corona
Xferant laudcs, fed etiam eum revertuntur infum civitates.cum
] vtSloria, triumphantes quadrigisinmoenia &infatriasinvehan-
tur, c reque publica perpetua vita constitutis vecligalibus fruan-
tur. Cumergo id animadvertam, admiror, quodita non feripto-
ribw iidem honores, etiamque majores, fint tributi, qui insinitas utilitates avo per~
setuo omnibw n-entibw prastant. id enim magis erat inssitui dignum, qttod Athletx,
sm corfora exercitationibw essiciunt sortiora, feriptores nonsolum fuos fenfw persi-
ciunt, fed etiam omnium, libris ad difeendum CT animos exacuendos pr&parantes
pracepta. Qb] Jgtfid enim CUilo Crotoniates, quod suit invisiw, prodesi hominibw?
aut cateriqui eogenere suerunt visiores ? nisiquod dum vixerunt ipsiintersuos cives
habuerunt nobilitatem. Pythagone vero pr&cesta, Democriti, Platonis,. \^4ristotelis,
caterorumque fapientum quotidiana perpetuis induftriis culta, non felumfuis civi-
bw,sed etiam omnibusgentibm recentes & floridos eduntfruclus: equibus qui k
Y 3 teneris
a} Pbilander. Imitatus est hac iapartclsocratera in procemio Panegyrici. Quaerit etiam Aristot. Problem.
sect. xxx. cur veteres prannia certamraibus corporum posuerinc, scientia: nullus quicquam statuerir. Cx-
terumquatuorirtacertaminacelebrarasuntin Gra:cia, inhonorem Iovis, Apollinis, Palicmonis & Arche-
mori. Pra:auacertantiumerantoleaster, poraa , pinus, apium , utau&orest Archiaslib. r.Epigrnru.Gra:-
■ cor. Vtebantur autem ludis quinque, (unde pencathlon.Latinis quinquccertium.S: pentathli quincertiouee
dicti, qui his ludis vicisTenc) saltu, cursu, disco, jaculo & lucta, quos Simonides recenscc Lib. i.
Epigrammatum;
lcsfycjee tm Tlv%7 Aie<pg£v o OU«i®* Mltycs,
AXftg, , 7TBdhx.c-iiui, Jicxov, ca^v^L, intXUu.
Referuntur&aPaulo I.C.de aleae lusulib.xt.Iusaltu halteribus,idest,massulisplumbeistanquamlibramen-
tis utebantur, quibus figuram oblon^i circuli, nec vel ad dimidiam partem accurate rotundisuisse mcmorac
Pausanias Eliacorum ltb. i. haquc esse fastos, uti qua parte manibus prensarentur, in ansulas, uti in lora cly-
pei, dtgiti insererentur. Catera qnid csTent, omnibus puto intelligitur , discus vero non item. Ammonius
lib. dedisferentiis ex Tryphonedicit lapidem esTepertusum,qui in altummittcretur. Eustathiusin lib. n.
lliados ita tradit: Aimtoi M%t epotfvXot, «i xleA$f3p<>i Ifpiirlisv «*« (***<&• oi-yifAva.Zo$f,er q ^ Lv(m tn$i?x,
<mX<& ii•miS-n, eXtyts. Derivatur autem 3i<m(&J, inquit, ijw? A** > *» &*&& •$ a$*V£( > 'wAsovseo-jwdjsir.
In gymaicis certaminibus periodoa vicisTe , qui Pychia , Isthmia, Nemea, Sc Olympia vicisiet, asseric
Sext. Pompejus , a circuitu eorum spcftaculorum. Sunt & de his certaminibtis nonnulla apud. I. Baptistam
Pium.prima; iu docendo Roma: cdebricatis Grammaticum & araicisTinium nostrum.in lib. Annotat., & A-
lexandrum ab Alexandro Gcnial, Dier. lib. v. cap. S. Quibus Olympiadibus qua: certamina siot addita, le-
gito apud Pausan. in Eliacis.
t>] Idem. DeMilonisfortitudineinhunc modumtradit Aelianus OT»ti'A>i5 iVe<«* lib. ii. M/x*»®J tbVb tUv
som,tw w t*i ■x$Q4%$aytt,' ih\iT d<r%7nlX6iviX&*t$ua&e> Mcminit Sc lib. xii. Eum scribic Solinus cap. 4.
omniacgisse,supraquarahoroo valec & Plin. lib. vi.cap. 20. ait, cumconsticissec, ueminero vesttgioedu-
xjsse, inalumtencntinemincmdigitumcorrexisse. Memiuit &GaIen. lib. n. detueuda Valetud. ut racearn
Pausan.lib. n.Eliacorum. Sed cui noa est nota ejus fortitudo ? Vidc Claudiura Salnushim in Solinum
pag. JS.&seqo,.
loading ...