Worm, Ole [Editor]
Museum Wormianum, Seu Historia Rerum Rariorum, Tam Naturalium, quam Artificialium, tam Domesticarum, quam Exoticarum, quae Hafniae Danorum in aedibus Authoris servantur: Variis & accuratis Iconibus illustrata — Amsterdam, 1655

Page: i
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/worm1655/0009
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

OLAUS WORM,
Med. DoiSt. 8c Profess Regius,
L E C T O R I
s. p.
E r v s querela Saptcntum esH, nos in remm naturaltum inqutsi-
tione cum Vuipecuid Azfioptcd vitrcum vas lambere, pultem non
attmgere: circa corticcs &siliquas rerum verfiart, puipam t$ fru-
ciu?n non dsgufiare. Cujus miferia caufarn qui ddigentws tnqutfi-
vertnt ? ^'tdebunt inflitutionem d teneris faciam eo errorum nos
ducere. JQuot/ts enim qutsique efl, qui y cum fe rerum naturalium
inquisitiom tradiderit > altud d ^Procceptoribus bauriat, quam tneptas quafdam ar-
guttas, de ^Materid Trtma, H?rivationey ^llotu, {Mnndt xtcrmtatc, Orbium cceie-
situm foltditate > aiufique ejtts sarin.e Sopb/finatibns ? jQuibtts n/firucitts, ne
Vtlijjimi quidem lapidts, quipne pcdtbtts csi, naturamI, proprietates & vtrcs ficiet.
Ejecerunt njulgo e Scholis s$ aAcademtis utdifjhnos "Pbilofiopborum, de rerum
naturd > libros > hifloriam Terrarum 3 Mtneraiium, Lapidum <5 rPia?itarum
ssernunt >eofque faitem rettnuerunt > qut visi sunt diffutatiombtts Z$ altercatiom-
btis inutiiibns fovcndis tdonet. Ita juventtts d rerum naturts tnqutrendts avoca^
tur, & fitnofis qutbufdam de tcrmtnis, tit uocant> & nottontbtts fecundts, fopbtfi
matts irretttur, d qutbtts ubt fc extrtcaverit, rudtorem rerum prxciararum fie rcpe-
rtt, quam cum primum Vhtiofophart cocptt. Bisputa?it pro Cst contra, ut tnqutunty
boc efiy ut pttert saciunt > exflruunt ex iuto cafulas , quas non mtnort obieciamento
dejtctanty ut fic meptiores d fic d/fictpuios remtttant5 quam acccpcrunt. Lubct \Do~
ciijfimt Cjasfendt hic adferre qucrciam, qud itb. 1. adverfts z/lrtfiotcicos difictpulo-
rum fiortem fiic dcplorat. £fua?n juvaret nosfc lltfioriam Lap/dum, ~J\>ietaiIorum,
^la^itarum , zAntmaiium 3 caterorumque bujufimodt, quortim efi adco jucunda co-
gmtu vanetas. Et ifia tamen^ inquiunt> novertnt laptdartt, aurtficcs, berbarii, ve-
natores. Fiocct nempe factunt, quod ntmis vui<:{arta fint, jactantque tntcrea fieii-
gere fi, qu£ proprie sipecient ad IPhiiofioph/am. Scthcct oArifiotetcs, fc/itcct ^Dcmo-
crttuSyfctiicet aiit magm virt, quorum erudttto tantt <efitmatur, 'Pbtiofopbtam non
excoiebant, cum ifia perquirerent ? Sciltcet bom ifit vin, ditm res cjufimodtpr.cter-
eunt, Pbiiofopbitf magis obfiequuntur, quod adco foicrter difqutrant \ An dettir for-
ma corporettatis s An cujufimodt habeat proprtetates illaforma , qit£ cadavcr/s
dtcttur ? An> quifiunt infertoris gradus, fupcriorcs contineant formahtcr njei emt~
nenter? *sPn facuitas ammaiis fit d fiubjecto ficparabiiis rc, vei rationc tantum ?
<iAn protnde facuitate vtfius pofitd tn iaptde acium vtfionis eliceret ? ut aitas tnnu-
meras nugas tnepttasique pr&teream. Et cxtens tamen ?ic(fcciis tfit curtofiprofi-
quuntur, ut proprie Phtiofiophica. Qdo tgttur ex tlits quando Pbyficcs cumeuium
* 4 abfol-
loading ...