Right down to the text
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Klagenfurt, Kärntner Landesarchiv

  • Cod. GV 6/26
    Kaiserchronik A (a7) [Fragment]
    12. Jh. (Mitte)

Terms of use for digital images from Kärntner Landesarchiv, Klagenfurt