Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1. NLVLL

Zs«. 168, Lokv 6er ILettenzr»«»«

Mustkalien - Leihanstalt.

!m .Indl' 1812.)

MWM m:

//erciekterA

Äa/e-r-Lai/err

Ke/treet^t-rAen
8'r/r wareiea/t/üa /<«
/i/rerrr
SerArri/'asse
Vec^art/la/.

W- L ümdeii-.
IlteUjliliii.

80X^16 f61N6

AH«r«-A»lr«»re«

^um Remalen.

,r 6 /, -, ^ /,'.

IIlltMItMliltMllIk

pl'LvKttVSI'ItV

lUeins Legokvnkslittsi'nlui'
illusti'. rsitsoliniftsn.

V«r!«x ätv. A»sorNW«n vo» Uotckolborx

sovls §rosssr LnnstdlLttsr iü LtLdlstied.

/^«/„/„,/6 ,/ 6«.

K616ll68 I-L86r V0Ü Lupk6r8li6ll6I1, ^^UUI'tzll-IwilalwUM
UN(1 ?Ii0l08ruplii6ii uaeii d6iNiiiul6ii N6i8l6ru.
äAilion^ Acls^-, L otc.

0ro8868 Uu8iL-8or11mvn1.

t Auüols Mosse's

/VlliioiloM-Lxpsäitioii

General-Ngentur Heidelberg
Vei'li'eter: I». Al«6«r, kieli-, LWt- m>S RMsIiMMiL

1Ü8 Utmptsti'assv, kvk« ävr Lsttonsass«.
liotöräort In86rnte in »,11s 2stttn»Asrr ä68 In- unä ^N8lanä68 ?.n ä6n QriAtns.1-
prstssr» oNns ?orto- oä6r Spsssn-^ufsolilNA
I6«.nusortpt.s 8inä 8t6t8 nur in stnf«.oksr ^n/alä 6in2nr6ieli6n.

VsrvtsltÄlttAUNxs ä6r In86rat6 unä IIsdsrsstLUNN in allu !6l»6nä6n 8j)raell6n

W6rä6n Ars.tts d68orZt.

X6»68t6r voIl8tünäiz;6r 2vttunN«"IL».t»,l0A mit ^nxaim ä6r Xukla^n ninl ^6ll6n-

P!6i86 auf V6rIan§6U Nrs-tts.

>litdin „2vtt- n. Os1«1srsp»rnts" üir)6ä6n In86r6nt6n Uurolr Vsrrnttttunxs von

M§§6 m MÄe/öerA.

1
 
Annotationen