Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Nueliblttilpi'vl

' Kkstckslbsrx

lluu ^t^ti it88v Xo. 61

E
?-.

cm>>!>t'I>!t »>«!>

H im ^iikertl^vn v »n vliiltivliHii un ! I-vEii n ^lnliilittl« u.

^ r«»^iu v ii Otilnnlvilv-^rdvltvn.

) .Vc'tt'/,' //.,/.„,/. , /«'- M

,„„/ /„.i„.v->7,///<'/„

Eäv»vl>1itt« nn«l IInnmlinltanU« Ullelivrn otv.


. <-4> l -4- M .'I. .4- <»A) -4- -4. >'M 54' '4' 4 >4» ".4 "4^ 4 4 ^

--ch

-4»

E!

--V/ >

.^>1

^ (P

i'^

. .l«

>.')

I

-Ȁ

Ä

e.. Ä, ,^>

-t> I

>>

>D

M

H

>04 ii!»>>>c-ic>»>«» 2^Ib^b2^II3 »»»>>>»>>-!»»«. »>>

'..,».Ij.-i»! 8.'I»

rsicdkLltixss I-rcxsr >» AalLsvsv »»«> sübsrvsll ->

^KLellSL-IIIirSÜ fu>- Uetie» »»<> >>!1»»'».

Z! Iti'8u1»1o»rv». r»rts«r t'vLülllv», 8vlnvar/>vi»>ler

Vdrr» »Ilor ctrt.

A»vi«; ilrlito 1'»I>ui- »»«! tUvicolkotto» ^

nvnv«tvr I-v««ln«

!»'«to»8.


») n

><».'«

> t

<4»'

>) ,»

,r- „

>" ,»

><>-

-r»...

Mi R.sp«r«Iursn ^sttsr ^rt vsräsn unlsr So.r«nl1o »orAk^ititt


^2>oA-> 'd'»' M 7>' ^»'«7 -7-' ' I

^dz) c..^.2- /«Ed cAÄ

«uvAskükrt.

...

l<chf
 
Annotationen