Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXIX

II a» >>t«t >'» »!«<> X ». X

lilempnerei, inelsllslion von Kss- u.
Ws88ei-snlsgen, kepsi'slup^el'kslsll.

iii Hiliix- ii. Küt!u'iio(>,iiit'ii. I»u-
xtclioiid iii !'otioIoiim- iiiul <>ax-
I:lM)»l'i> mi»t I.üxtl^ Iiit'/ii: :ill«>
Xitcii lil-oiiiiol'. >»I:m mul ivcixx
«iiiiiillioito >V:li t'ii. Ilo.-^tox Iml>ri-
Imt. tiiiiuiltio l'üi' I^riltlim litüt mitl
t'i'iü v,»n iilleii xi Iiiitllitlii'ii I!e-
xtmiütmleii.

V,»n«>I-I<i,üot> j,, „II,.,, <

:il«, I> I<:>tI't>,'MÜl>It'ii.

^li^xiiio-, Ki^üt'i'-. Xt'ii^illx'i'-

mi,l /iiiii->V:iit'i>.

I:>, kioi to Ml,I I»I:iiiIm ültx Inviilt'ii.
tlillll- MI'I < >»MMix, Illitllt I„>.
>!t'II»>,toot't'lti^tt' Kluxottx.

Dotlitt'. Vvliiicloi', >itlliiilit' mi<
^««Ij»t'ii t'üi' t iii8- mi,l I't'tioloimi-
Irimpoil, iioli-it ullo iii tli08t'2 >'rit li
t'iil.xtllliiooiitlo /Vitikt'I mitoi' Xi«-
xi.-Iioiiiii^ inomi'tt'i' mitl Ililli^toi- Iltxlionmio-.

-!///? ,/t' - /:'////

r.c/t/tet,ti/tc/t cktt ^/t«c/t/»>trrt8e, xe/e/,« Ae«/tr//et, </<!->« be/t'e/,lA La/t
lx/ei' x tli »lt M/tllle/t/ x el l/ex /.'tlltll.

/„ »ltellrelll //e>'c/ttl'//,'>/x/'tt/ /-,/ l/te.-te »rerre ^lt/err/-//<t</e -/.t>r»tc/t/lttiA ait/Aet,/e///
llttl/ /<tt/e rc/l i lle ?/e>lc/r/-.7^»»-/ t/e> t>e/be»r erll. -ixc/l t»e/te «/tlr/.e //lr</ett'tt»rrtert a//etrr

l,t >'<»» >tt/. ^

s».
 
Annotationen