Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
(OakH tVaelitsr).

Kpielabknile: Ie«l«a Kittwoili unil 8amltag.

^-,s<r--r ^benrl« 4» H/rr.

—Oit8t6 ^eäerxeit rvittkommeu. —

^°^MI,UM!!!!!I»!!I!!!,^!> ? -

Kigene Inbriknle.

Kigene Fnkvittnte.


MM-G8att1sr

54 tIauptsti'L886 Httuirtstiltsso 54.

Vorterti^t Kerrm- mrä Nameilkojfer» Patent-?>an»lkoffer,^ Musterkoffer»
tteiseftlke» tioffer» Taslken mit ^6ee88nr-^imiektuuo-, .tiouunisston8-
Täsltuken» Umkäng. rmä Getlttaslken.
kortsmoQnai68, SottulsLslLS, Solnil- r,. Ssttrsidmappsn,
Hutsodaetitvln, klaiärisrusri, Rsiss-l'LsodvQ ////> StiolrorsiSQ
ice- l/e-t ---re/r //e8ie//r,-r</ /-e^/e-«-, Ae/e- /--//.

---r^

M-WM


^>1

!>««>

^ASSSi?

F.

Ü6I'I'6II^l6lä6I'-Lr636dLL1

36 n»uptstr»sss D^ID^DD^^D HLuptstrLsss 36

- j

kvjedkaltixvs L»§ei' in ^uvli unä Luelisliln, sellrst- ^
vvrtertixtvu tkei r en- unä Xnabvnlileltlerii.

Anfkrtigmig nach Maß untkr Zusutikrung reklter und promptcr

ßrdienuug. i
 
Annotationen