Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
/.rvi'W'lt 1''n88V<--;>' n!> I'l'i <1>'U <1l'l»i 'I'iiPou !Ml !>l'Iiil'>>ii>1ll!/ Vl)l'1»ei Iilll'l, ill'w

lül'l'lll'llll'l'lms Olllt'Il VlMI !>jll'Vl'!'l>!>!>llt' /I, «'l'I'l'il'Ill'IlI, Ullll 8l'I>OII sl'lllll'l' IXIl'll lll'I'

IllllU'IlXl'Ill'I' (Il'XII/l', vuu llx OI>NV«'<I«'I' /IIIU lül'llll'llll I'Illls sllll'I' llui'l'Il lll>8 I>IuI,s'!I-
Ilxil uxxll IllllllllXl'Il.

Vüuol, 2iSN6l1rN.U86N jl's'lxuol UXl» l'Ulvvo«!,'!' von lll'I' 8latiOII I>,'Il>X', Ii.ll'Il
Olll'i' Iins tler.ienseit» tlt'8 ^l't'lcirx I'l-im 8titt ülsudurg' i8tist8uuiIiIo) Vlli'lll'i-
s ilu'oiilll'n 8lr:>88e. Rnrll 8<il'l Xenlmr^ snln'l'n I-'n-l^ve^ii vou ,1<>r nenl'n lirix'Ivl'
lilll'i' «loii 1'IiiIo8NjiIu'u>v«-ll, o<Ior vou <Ioi' iiltl'ii Itl'lil'Ico «lui'c'ii >Ii«' IIii'lX'Iii;:ul-j,> I„.i
'Ioi' I'lno(-Is>vio8l> voi'I)oi. V,»ui I'Ililosojllioinvo-io /lvoiol'ii >Voi;o ixu li 'Ioui Hslligc-u-
dsrg uiil Klostorruiu«'. iuu !i >!l'>8oii voi'lil'ror !>>>it/o «Vlii'Ixit'lLlx'rg') mit , iu>-ii,
,Vi!88U'I>t8lIu,rm, soruor >xu-I, ,!>'r liolx'u t-ürxsso, Ul'Il lu' xus >I>'iu I't'rulcium> /um
(vissou 8toin I.^u-lsilliMlIiurm) nnil u'oitor mxli >V,'in1»'im siilii'i. Vou IIxmI-
8« Inilmlil'im slllirou l-lx'ut'xlls l-'nssvve-;»' imoli llom !l,'ili«;«'ullerz;. llnroli <Ixs m lx.ix'
^iolloiimüliloutllxl uxl ll lli'm v«-18801! 8tl'!iio, uiil! uxoli ,Iom OoIIlori;«' I>oi 8«'Il,u
Ix'im. soruor Icxuu mxu vmi «!,i «Iur<1, «1x8 Ilosm'ulioimor iliul «Ix-' ^«'Iii'it'-Ix'inx'i'
I Ixi! ixx'Il «Il'r Iti'l'L^t r,>88>> ^olxu^l'ii. Vox /.iojrl'IIxlU-x'U siilu'l'i! VV>tI>Iu«oo ux, i>
8cdönnu sxltl' .'ilUl-il mxl Ilo!IixIu'l'U/-,Il-iuxl'Il.

)»IiIt,-I<t lll-i' I'x-,-uIxiIm siiul in8i!üi!<> uxxl, Leilwstringsn I8«'I«!>- -
o irlou, mul 8j,ov<>r II>',»>>: mit ,1<>r <>,I'-invxI,IIm1in ux<'!> I§sskn.rgsiniinc1 -ix
'll'r X 'Ix' «lil' si illx'i'l' i!,-rxsl'8t>iux I >il-lx'i . >. dlsck.ri.imt6inn.c1), I liv^olilx,,',,.
1'ldcrdncli, mrliricli uml iloil'u -l ixux- Vmooluuu; /.u uxx lx'tt'. mit ll>-r sVxix-
Xl'( Icu'lxllm UXl'Il I I>'ll888Xl'Il80U, VVoix!>>'im. 11 oj ljloulioim mxl lll'I' til'M'Ull ls -
VIoÜIloIiU8.

(> hronolüstischk ^usammenstkltnnF
wichtign Lkytliriihcittil und Lrrigllijst in !>rr Stlldt tjridrtbtlg.

ttngefähl

t>0 2«l<> lx'siimd hicr auf dem Tcrrain dt'S jetzigl'N fvg. Bcililil'imn Baunil'iU'Io
cine „Rönüsche Niederlafsnnsi".

781. Erste (^iwähnung de-> TnrfeS Bergheim in einer Nrlaiidc deS
ÜlostcrS Vc>rscl>.

II.70. (^rbaunng dcr Blirg dcs .verzagS itonrad v. Hohcttstaufcn anf der
Stelle der hcutigett Molletttlir.

>!!'6. Erste urkundliche Iv^wähmmg deS Mmett-7, dcr Tladt Heidelbcrg und
der fiUhercn Heiliggeistlirche.

1217. Äeltestc Nachricht vou eiuer Fährc iiber den Neckar.

1275. Vieie Hcidelbergcr BUrger mit Hausfrauen und Gesiude fahreu Uber
dcn Neekar, um cinem Gottcsdicuste l'eizilwohiien, wobei daS Lchifj
untergcht nnd vicle Personen crtrinlen.

1288. Stad't und Schloß werden dnrch cine Fenersbruns! zcrstort.

Große WasserSnot, wobci viele Menschen umkommen.

I2N8. /lerstörnng eincr hölzernen VeckarbrUcke durch EiSgang.

1220. Verkrag von Pavia. (^rste uikttndtiche Eiwühnuttg d. jehige» (iinteren)
Schlosses (Nudolfsbou), crbaut miterKurfUrst Rudolph 1. <I20«i—1210).

25. Inli 1281. König Wenzel hält eincn großen ReichStag in Heidcllierg ab, um
dcm drohcnden Autzbnich von Ieittdscligkeitcii zwischen den Fiirslen
und Herrcn eincrseitS nnd den Stüdten andcrerjcitS vorzubeugen.

12.Oktbr. 1286. GrUndung der Universität dur«h KurfUrst Vuprethl I.

1202. Vereiuigung de) DvrfcS Bergluim mit dcr Stadt Heidelberg unter
KurfUrst Ruprecht II.

1206. Vcithenfeier dcS 1. Reklors der Ilniveisiiät, MarsiliuS von Inghen,
in dcm neuerbtniten 6hor der Heiliggeistlirche.

11NO--I tll). Erhaumig d. Ruprechtsbaues auf dem Schloß d. Kurf. Nuprecht III.
 
Annotationen