Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
t

M -4: - -X-- '-.

c«c-

S'

c^. HH.««»»,

1.6t1Pk)!(lLtlA880 ^o. 27 n I'' I ^ ^ I< H! ^ !! !» l-Hn^-tH-r Vrcdcplül/.

^iöäsrlLAS äsr LcliLUwwöiriö

V0I1 iVls.ttii6U8 TVIülIei' >!! Hltvillo 5(. ktlr.,

0karnx>ÄNN6i'W6lriS

von Moöt L Olrrrridon w Lxsr-rro.v.

^ -^Ät/62' 612 t/l'OL. I-

/ ->. - ((> - -».

<<c

^>'.- V. -.'.«n - .7,'. - ./. - - '.,. .7^7

ZQlHVSMI'iLLllS

UMzjckM IctiWMM

1n V/inlei'tlini'.

Iklienliapiial Vrs. ü000000. HinOexaiiltes Kopititl 1'i>. 1000000.
V(>r8jc1ienmAs1>sstkM!i rmi I. .Immar I^m
Vcrsiclicrtc l^er^onen: 1147980. — Versiclieite ^nniiilc: Vr«. 8N49t»820.

Hio Ocsollsclnül sclilicssl !Ü> ZCt?cn f»8tc I'oimicn: „ - -

l. Ilinxelversiclieriiii^cn t»!mc mlcr niit Iluclcitoviilii' «Irn' sumiln ln'n I nimicn-
/»(liInnACn) gc->cn Vnfiillc nllci' ,Vt in nnd nnssci' <1cm I,cint oilcr :mt üciscn.

ll. lici^cvcl ^iciici nn^cn nnt loir/c Onncr von /xci Iniicn :m: imcli iV:uiI (Ics
VcrsicIicnmAsiicInncrs Imscliriinlct :mt «lic tnlirt mlcr unsmnlclmt :mt nllc ^vnn-
rcnd ücr Ilcisc cintrctcixlc > Hfillc. ,. ,

III. Vcrslclicrnnx MKcn «Ins Vlilclxm «Inrcli :ic«nc Int«-> limmlirnnnncitcn (nnt oncr
olmc I'riiinicn-Iiiicli^oviilir).

IV. ,4rl»ci1cr-1'o1Icctiv Vcrsiclicruiixcii. ^

V. «ilflptlicIit-VcrsicIicriittsscil »Ilcr 4it nls notvvcn.I.M l.rgnimnnF ncl,cn
<1cr 1«cic1is-1 üifnllvcrsiclicrnn^.

8«>it Ormnlmm «Icr ttcscllsclmtt 187.') I'is NI. Nc/.c»il«cr 188<> (vnrdcn von itir
i..>x.-ililt fnr 1211! 'l'mlcsfiülc, L.">1!6 Inv-üi.lit-itsliillc ninl l!I C4-I V-illc vorülicrxcilcn.lor
ivrivcrlisunfiiliiKcit, -ilso fiir l!l!2 I«! 8cIm,Iciif:iIIc «lic 8nmmc von I-'rs. 11 «81 l!7<!. 1!0 Vts.
I'rosjiclitc sin.I xn Iic/iclicn nnd inilicrc .Vnslinnft vvir.I crtcilt von
Ilcin tlcncrnI-.VKcntcn: ^om Inspclitor:

6>«stLv ri-gmms in X-11-kruiis. V. 8t. Xustei-NILIIN in IIMellM'A

?1Ö0lV8tlN886 66 L.

Vvr ^utoiuat

I8t tlvr 1)6liodt68ti6 imcl di1Iit(8t6

S^6H2^>6^.

»WM» Vrsis VOQ VIk.. 8. — 8.H. »>»W»

Vic.il lictcrt )c<Icn mnlcrcn 8tcmp el, sei cs: ^cllisttlrirdcr, ««tvnistcmpcl, «ilttO-
stcnipcl, Hlcdilillon, ctc. so^vic ITvlLtOLxrr»pI»vi» rm <Icn I)iIIi--stcn OriKinnIprciscn.

V. I/lscrlilSi', HsictSldSr'N'

/(vingcrstrnssc 7 nml llnsscincrgnssc !>.

7V42. /ede Äe/arntrtr rvie ^t«//eAerr -rerter 4^/<rtterr, Verrrre/'e/rr etc. sc/rrrell rtrr</ br//rA.
 
Annotationen