Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXXk

!» >


V

llitli.: ^iioUr. kuolk)

35) I!oi ^lioimoi'^lo. H6lä6l1)6I'A' Noi ^lioimc'i ffto. 33.


-^o-

I.6i8tuNMkrl1ljM L62UK8l1U6ll6

fiir

LLU886k1i688lick rein6

.,I>io I^irmri. il'intet iliron Xiimioii O'o^onölior Iiil'tit
iim' iii nocvoit I!»r^<Iinst. «iri^ ilio voii ilii' ^olioti'iton
Nü'ino doii Miiot/.liclioii ^nsoiil'n iin^i'ii nn «lio < Iiomm'.iio
/Viiiü)'E ^OIIÜMN. ^oinlorn <Iro>.> I-NO I'OINO Ilinl UNVOI'-
ini^tlilo -trUurpi oüukto ^iint."

itl

lmdischen, Pfälzer, Rhem-, Mosel-,Dordeaux-,
Durgunder nud ungarischen Weinen.

I?>/'//0 /H/' </c// //o/>'/?C/'/- 17//// I/<7//5'7//.7 /O/'//'.'/ /////.

IIoolit'SlQS B'Insoli^nwGln^ ttlloror ^nlii'NlinNS.
 
Annotationen