Adreßbuch der Stadt Heidelberg für das Jahr 1889 — Heidelberg, 1889

Page: VI
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1889/0006
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I. 8t

a.

Ilnlvorsltüt (uiu Iniülvio'Ssüttt/). .-Vüttss <I,'s simslmuül'rt,jttlu'itt<»i
,IuI»'1fc8t<>8 <!cr s'uivoil.it im .lnlli'0 I^lsli 'M'Si'IiiiKU'Ii voll rl'!<t:nn'ii1, immcnllitll
im V>'8tilml, '1'rl'>>;io>üi:ms nu<I iu ller.Vulu. vv<>I<'1>' Ict/t«-,',' Itt'suiKlcrs selious'.vorl.
I7niv6r8it8.t8-8id1io1.ii6l!. (Vliztnsliiierüttsse 1ü). zr,'<'>tt',mt <nu ?>I<>iit:i>>. 1»i<>iml:>-,'.
IIouiK'i>I»E uuil I-'ri-ituzr vou I>I—12 I !>r vonuin.<u>. »m ölittvvoosi NN,I !»:»,»sltt^
iu <I<'U >Iou:iN'u !><'>>!<'mltt'r I>i« 7<;>rü v<>n 2- 7. iu <!<'» ?>I<>ii:>t<'ii VI:ii I>i8 Vi>tti»l
voii 2>—ö I'Iir u:K'UM>N:>tt8. I>il' i>» I-'.i'tsls<>s<7ioss :nistt<'8t<'IIt<'U IlttinIktt'In'isN'ii
tItt'8ou<ioi'8 8<>I<I>0 mit >Iiui»t»ro»i. 8<>tti,' ,Ii<' »ut' <Ii<> I!<>8,'Iiil'Iit<' «loi' l'fttl/. il,»'
>>t:Kl! uml tll'i' s !Üvl'!>i!:it IloiiloIItt'rl:' I>>>/>itt1i<'Iit'ii ^ttiumIuuAou siixl tlom I'iilllüoim
/.uttüutt'Iitll inxl /.ivtti' joüou Vlittivo,'» vou 2—7. r<>8>>. vom öl»i 1>is /inu .siusmi
vou 2—ü I 'Iu' u:n7nttiN:m'8 uu<'uttt<7tli< Ii, :ni88<',7r»>!, <Iio8,>r /oit :iu ,jo<1om >Vor>v-
t:itt<> von IÜ—12 nuü vou 2 - >. ros>». voi» ^liii I>is Vuiriml vou lilir niu7i-

niittilzrs m'ttt'u o.iuo 'I'uxo vou .',t>. rosp. !i<> I'szr. I><7 moliroron Ilosuclioru. —
L.r6düo1oosi86li6L InLtltnt tViitt'l,8ii>K'rtt'.>8-<' 7j. :>m öllNivoi'Ii, !>ttM8t:>zr inill
>!ouut:,tt xon I I —I I'Iir ttoölt'ilol. — k'rl6<LrjoIr8l)«.u < Ilttiii'tstrrisso 77— ü! >:
iu <It'M80lI»ou ,Ii>' :nu>t»mi8<7iou ^ttum>Iuii^«'>>. ü»8 i>IlV8>I<ttIi8i'lK> Ivttlliiiot. >I:>8
minoruIoAist'In' Ii>8 itnt ill-txtoros am »itNvooIi uml ^umst:,^ vou 2—I I'Iir u:><7i-
mitl:>tt8 uu<I ttut' . iimolllou Iioim Vorxtolior, üi,- ttu<I<'iou >!:ii»mlnutt0>i :>>>!' .-Vi-
iiil'1,I< u Itt im V»r8t< u'i' /utt:iu.tt1i<7i2 — 0d6ni. d,n.dors.toriuin iI'I<'»'I<>!r. öül.
— ?Ü)MioIOcsl86l 68 In8t1tnt I VIi:Kl<>mio8t!':I88,' - Lucs6nl!l1r> il! < Itoi'tt-

Iioiml'i8t!'ttS8o 2>n - - 2Vl!«.c1. Xr«nl!6n1ikl.u8 IV»888«r:i880 2). — I'rs.usn-

Lllnik. s V0888tr:i880 I ). — IrrsnLlinik I Vo888tr.i8S<' 7 >. — sdulssn-Noil-
LN8t«1t, Ho8xit«.1 IÜ1- k.r«nl!6 L1ncl6r, 1'iuttttUtt Itt-rttlx'imorstrttsso 17. —
Lotanlsolisr 6«rt<ui (I'orislioimorstrttsso >- ni-Iist <Iou ttrössorou Oovvüllisluni-
soru, im !7ommor vou 7—12 silir vormittatts uu<I vou 1-7 s'lir iittolnuitttttts. im
^Viutor vou Ü—s'2 s'In vormitttttt's uiul vnu 1—7 I'Iir u.iolimittttzrs <I<>m IVüüiliiim
jttoüssiiot. — 66in«1cl6 vu88t6liuncs Ü63 LuN8tV6r6lN8, im Vlusoum ü. sitocli.
sioniittttts uuü Hlittvvoclu vou I! — I I'Iir. -- R.«t1iklu8N6ud».u. — Iviroliou:
8t. i?6t6r8l!lr6ll6, Iliuoolloil VOII SolK'IIOII VlÜttttON. Ootloiüistoiliou IIIIÜ Houli-
nuüorii. Imtlioroiolio. — Il6l11csls6i8tl!lre1i6 s:nis Viü.iss ües sluivorsitttts-.liüii-
Ittiims cluroli jsorttusiittlimo 7,»- vioII,orusoiion ^olioiüoiiunior vvioüor xu oinoui Iiorr-
liolioii llttum voroiuittt). — l'rovlclSNLlvlrolis (11»!».') rosttturiorti. — »I68u1t6n-
IclroliS. — 8^n«gog6. — VVr6ä6<l6nl!Ni«1 (ttiit <Iom VVroüo;»I:it/). — Itoiüiiiuü
vou L«r1 IVlstL, Ilottriiuüor ü >r sroilvillitton Rsusrw^lirSN, :uu Iv liiittoiitlior. —
Rsrl!ul68-8runn6n uus üou ÖI:>rIit;»Ittt/.. — lüo «1t6 IV^clürrdrüol!« mit
üeu Ktttnülülüoru üos Ivurstirsto ' Iv'ttrl 'l'Iiooüor uinl üor »liuorvtt. — Ksus
^sol!8,rdrüc:l!6 ttm IVostouüo üor !>tttüt. — Xnrlstlior. — tmstlios xm»
R,1tt6r :nu Dlttrliljüttt/, ültostos II< us üor sitttüt. — lu .üuüiolK'm !>ti! <I:,s uouo
Rostss6dk1u<l6 :m üor slnlirluiolio'strttsso, iiiit ;u:i<I>tiisoiii l»<'I>:ü<<>rvorl!ur. —
l.oso/immer ües Illu^suins (run du<1vviFSpI:ü/.), tii^Ucül von !> süir Dlorzrl-ns I»is
!I s-Iir .Vbonüs Mnssuot. — Rnrinonls ('süiotttorstittsso I ). /utriU siir lü'oiiille
xn beiüeu (leseliseluifteu üurob Mt^Iioüer /.u orlttiilzoii.

I>. V usso r I> :i I I» ü o r 8 t u <1 t.

8o1i1o83ruin6; iu üorsolbeu: 8o1i1o88liot' init Otto-R6lnr1e1i8dkl.u,
Rr1särio1i8dk».u, Rupr6o1it8bkl.u oto., csro8868 R.188, Lltkin, ssospronxslsr
l'liurin, 8tüol!g«.rt6N, 8o1i1o88cskrrt6n mit lorrklSLb u. V. m. 1m
ssrieüriollslittu: Htü'ltisolio! Lunst- uncs L.1t6rtüin6r8«iuni1ung; t ouoert
im isoIüossAttrten (ssestttiir.tttiou) I>oi eimiitiiteiii IVi'ttor <iiz:Iil'I>. — k'rlsclliot'
mis solioueu Ilonliiuttleru uiul Ottrtoiittiüttzsoii.
loading ...