Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Adreßbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim und Schlierbach für das Jahr 1894 — Heidelberg, 1894

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2478#0418
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
n

! ütziäeldvrx H

K

l'rSmiivrt

Ll a n nI» vi n»

1880

. r K


prLmüvrt

rrnnkfvi t ». )s.

1884

608. 81anlL

KLÜ6- uM kiösNKI-LpMrLlö-kclbrili

(HÄNSÄL^SI')

<MvrxriiiiÄvt 187?»

t'mpüelilL lilwn niul noue^wii 8)'8tem8 mi8 oiin'm

8tnek oline 8eit6im:iIiIo, 8t!il,il, ele^int unä äauorliLkt, in Änk uiui
Ivupksr, FU83oi8erne oinknllil'rto Itnäonnnnvn, I?N88- unä 8ellnnnim-
V4NNN6N, 8it/diuler mit uml olino NouoIiovorriolitunA. katsntitzrto
6irkuIatlON8-Lrul6Üfon, um ein uncl moliroro liiulor nLek oinLiiclor
nelrmon :;n können, olino «Icis I'onor im Ot'on lösclien xu mü88en. I'u-
tentierte U)är. tlttiver.srii-Lliäeüfen, mit unä otine>Va88LrIeitu»s; nnt-
^ustellen, oint'-roli unä rils Zut unä prnktiseli orjirolit. 6)IIuäer-ikruie-
üfen mit unä otino Dolipolkeuorunß, mit unä otino kritent-Iäiseliäoiiolio

vorriolitunß.

Laässtülil«, 2imm6r-D9.mpkdk>.ä6s.pxLrat6.

D. II -?. 50877, mit imä olmo

^liseliäouelie, tur?68orvoir miä Iloeliäruek, äri3 Iioste riuk clem ^larkle.
8ot'ort 8tots reines Iieissos ^Vrissor, ru88- uuä Zoruolilos xur Verküzun^:
^rösstor Dei/.otkokt Iiei AorinZstom Ori^vorkrriueli; oint'acdsto ItoliLnäluii^:
äieseiben aueli kür 5Vri8cIi»isoIi6 unä kur Drisonre.

ILoniplet« Laäe-Linrielitnn^en in zri vsser itusnnlli, Kiuie-Lntterien
tür nlie Xneeke, Vrrnl8tz-trme, ^usiiinke, Läiine, Ventiie, Itnmpt-
Lruie-Vntterien, Sliseil - Xürper, 'fllermometer, VVrisserstrinäo,
Ilnmpf- unä ^nsserstrnlilrippiirrlttz, i?iinmereIo8el8, Ximmeräouelie-
^pparrlte, Kupkor-Ro^Ier, Lerä^eliirlnxvn, Linrieütunxen xan/er
rtn8ta1ton, V«Ik8-, 8elini- nnü IHann8eIiakt8-Liiäer n. 8. w.

r- !IIu8ir>6«'ts l^rsis-Oourariis graiis ur>ä frariko. -i"»-
 
Annotationen