Adreßbuch für die Städte Heidelberg, Wiesloch und Umgebung — Heidelberg, 1942

Page: Werbung
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1942/0509
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


kev«»A»

>«»«r

»»»»». >


IU«»

I^eujskr

>G

i

LaVII


T

I

k.

I^at. k'eitrtsf;

1

VI02


G'

2

Vlo


2

VI0


2

Vo


2

5)9

,8 vv.

2

vi3

83

1.VV.

3

vi


3

vi

G

3

ke

«^sekeeits^ !

3

80


3

Vli4
4

VI i


4

VII


4

8,


14.VV.

-1

VI0


4

vo5

iVlo


5

l)0


5

1)0


5O^tepAOnnts^

5

vi


5

I-r6

vl


6

n

6 VV.

6

I'r

10. vv.

6

»1o


6

V-li


6

89


23. VV.

7

iVli


7

83

7

5)9

7

VI7

vo

T

7

Lo8

vc»


8

Lo

L

8

Lo


8

Vli


L

8

vr

8

Vlo9

l-'r


y

V!o


9

VIv

T

9

Vo


y

89

19. VV.

0

VI10


2.VV.

10

I >i


10

vi

10

l'r10

Lo


10

VIII >
I '

Vli


11

Vli


> 1

89


15. vv.

11

'2

Vlo


II

l)o12

Vlo


>2

l)o


12

Vo


12

LoVi


12

I-'r13

Ili


13

1'>

7. vv.

13

I-'r

ieioalcrkl-östeer.

13

Vlo'Z

vu


>3

83

24

W. O

14

,Vli


14

89

>4

89

> 1. vv.

14

vi!4

vo


,4

Lo15

Vo


15

Lo

O

15

Lo

t!e«<!en^e«ieQ«r-

15

VI i


G

15

vr


15

Vlo16

lH

G

>6

VI0


16

Vlo

t»8

16

vo16

83

20. VV.

«6

v,>7

83

3. vv.

>7

l)i


>7

I»i

T

17

I-'r17

Lo


17

VII
18

Vli


18

Vli


>8

5)9


16. VV.

18

VIo

-8

Vo>y

Vlo


>y

Do


19

Vo


19

L019

I)i


19

l'r20

0i


20

l' r

8.VV.

20

I-'r


20

VI0

L4->Is NiO-r'

2"

VI i


20

8.9


25. VV.

21

iVii


21


21

89

12. vv.

21

vi21

00


2'

Lo


2

- -

I)o


22
22

Lo


22

VI i22 l'r


22

VIo


23

l'r


23

VIo

I)

23

VIo


2!

vo


2

23

5)9

21 vv. H

23

Vi

89

4.VV. 2>

24

l)i


242

24

l'r


24

Lo


2t

VI i
vo25
25

VI1


25

VI i

25

8 '


17. VV.

25

No


2526

.Vlo


26

1)0


26

1)0


26

Lo26

vi

26

l'r27

l)i


27

I-'r

9.VV.

27

I-'r


27

VI027

VI i


27

89


26. VV.

28

.VI >


28

8s

28

5>9

13. VV.

28

vi28

vo


28

Lo


O

2Y

llo

29

Lo


29

VI i29

l'r


2Y

Vlo

k>eter

U. ?Lu!

30

l'N

3. «^ei9ie.°;
30

VI0


3o

vo


G

30

89

22. VV. kD

30

VI31


5 VV.
31

v.


31

Lo


IUI.I

»usurv

Lki»vks>,vki»

oxvovev

»ovLnse«

oerenses

>

2

Vli

!)o


>

2

8o

>

2

vi

VII

L

1

2

I)o

vr


T

1

2

Lo

Vlo


1

2

vi

VII


T


> r


3

Vlo


3

1)0


3

!>9


40. VV

3

>)i


3

vn4

89

27. VV.

4

l),

L

4

I-r


4

Lo


4

Vli


4

l'r5L

5

Vli

5

83

36 VV.

5

VI05

Vo


5

89


49. VV.


Vlo1),-»


6

ro


6

vi6

vr


6

L07

l)i


7

l-'r


7

VI0


7

VI i7

5)9

45. vv.

7

Vlo8

IVIi


8

->3

32. VV.

8

vi


8

vo8

Lo

O

8

v,


G

yy

Lo


9

VII


9

I'rd

Vlo

Oeci k tl. Oefsti.

0

VI i


10

I-'r


10

VI0


10

1^0

T

10

89

41

W. IK

10

Vi

14 8->vcxuvx

10

Vo>1

83

28. VV.

I >

I>i


> I

l'r


N

Lo'I

Vli


1 «

l'r>2

La


>2

VII

T

12

83

37. vv .

12

Vlo>2

vo


12

89


50 vv.

>3

>V!o


13

vo

>3

Lo


>3

Vi>3

I-'r


13

Lo14

I)i


>4

I'r


14

Vl-


14

VI i14

!59

46. VV

14

Vlo


2

13

VI!


'5

83

33 VV.

'5

»1


15

Vo15

Lo

2

15

vi


>6

1)0


16

5c»


>6

Vli


>62

'6

Vlo

'6

VII17

I-r

2Y. VV .

>7

VI0


17

l)c>

2

17

8-,


42. VV .

17

l)i


17

vo18

^9

18

l).


>8

I-r

18

Lo18

»^i

8nht»x

18

l'r>0

Lv


>y

Xli

2

19

89

38 VV

19

Vlo,0

vo

'y

89


51. VV'

20

1^0


20

vo

20

Lo


20

Vi20

l'r


20

;o21

>»i

2

21

I'N


2>

Vlo


21

Vli21

83

47. vv.

21

Vlo-V)

VI i

22

83

34 vv.

22

Vi


22

vo22

L0


22

VI


G

23

1)0


23

Lo


23

VII


23
23

VI0

23

VI,


2 4

I'r


r

VIo


24

!)o

G

24

89

43

vv. K-

24

vl


24

vo


52. VV'

25

89

30 VV.

25

> 3


25

I-'r


25"

Lo25

VI,


25

kr


"L<.krt?>tt

2l)

Lo

G

26

VI i

G

26

83

39. VV .

26

v,y2r>

vo


26

Ls

2. Weit>ns-.k'«!it

27

^ 0

27

vo


-'7

Lo


27

vi27

I r


27

Lo28

Di


23

I'V


28

VI0


28

VI128

5)9

48. VV.

38

Vlo20

VII


20

83

35 VV'.

20

Vi


2Y

vo20"

Lo


29

v.30

l)o


30

Lo


30

Vli


30

!-'r30

VI0


30

VII


L

31

l' r


31

VI0

3>

83


4! VV.
3!

Vo


53. vv.
loading ...