Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0645
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
18

Uväirivisvliv Llioilr. !?ei. 34 u. 2983.
VoWStrasss 2.
virsktor: Oed. Rat vrok. vr. Lrsbl, Vsr^8tra886 1 06/8.
I'roksssor vr. Vokkmaoii, weiter äer ^srvsnabtsiluiiA nnä lissrvso-
amdulaiir, 6ai8b6r^8tra38v 7.
vroks88vr vr. 8ebosllbori>, ^.88i8tsll2arrt kür üis KIivi8obs ^km-
bulavr, 8oxkisn8trL886 7 b.
Vrivatäorsvt vr. (Iraks, ^88i8tsnrarrt kür äis K1isi86k6 ^mbulaur,
L1o8S8tra886 4.
vrivatäorsut vr. 8 isbsok, KU»i8ebsr ^.88i8ksiirarrk, Vui8sv8tra88s 6.
vr. vrsuaä, „ „ ^.kacl. Xrankeiibau8.
vr. Narsballä, „ „ „ „
vr. Vo1tbaii8so, „ „ „
vr. ^siraäoksr, „ „ ., „
vr. Vosstsrmaiiii, „ „ „ ,,
vr. vabrsukamp, „ ,, „
vr. Vanoksn, Obsrarrt, kommallüisrt rur Klinik, LsrZb. 8tr. 81.
8ts6ks1m3obsr, Volontärs88i8t6nt, ä.kaci. Krauk6llbgn8.
Obsriu: Van na von ^Vssob, ^Kaäsmi8ebe8 Kranksnbau8.
34Krank6N8einv68tsrn, 6 8ebülsrinnsn, 1 Laäe>vürksr, 1 Laäs^ärtsriv,
1 Kmbulanr.äivnsr, 4 Vau8<kisnsr, 2 Vadoratormm8äionsr, 2 Va-
boratorium8sebvs8tero, 9 Vau8määobsn.
vkirurKisede Klinik. 7'ei. 34 v. 2983.
Vos8strssse 2.
virsktor: kroks88vr vr. IViIm 8, L.1bsrt-v6b6rls-8tras8g 10.
Vroks88vr vr. Vosloksr, Odsrarrt kür äis KIini8sbs ^mbulanr, AsZeV
däu8sr Kanäs(ra88s 1.
kroks88vr vr. viraebsl, I. L.88i8tsnrarrt, Lun8sn8tra886 7.
vrivatäorsnt vr. Laisob, Klio. ^88i8tsnrarrt, vanÜ8eb. vanc>8tr. 38.
vrivatüorsnt vr. vranks, Klio. L88i8tsnrarrt,
vr. vilZsr, „
vr. Kolb, „
vr. Nsz^sr,
vr. voumann, „ ,, ^kaä.
vr. vont, „ Kranksnbans.
vr. Littrolkk, ., .,
vr. 8ausr1an<l, „ „
vr. Ostsrlanä, Oberarrt, kommanäisrt r. Klinik
Obsrin: vmilio ^Ibrsebt,
1 8cbrsibsssbiI6ll.
39 Kranksn8cbv68tsrn, 8 8ebülerinnen, 5 VVärtsr, 3 .Kmbulan'/äiensr,
3 Vaboratorium8äisner, 2 Vau8äisnsr, 8 Vau8määebso.
 
Annotationen