Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0794
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
14

LtLtmLssigö susseroräentliebs krokessoreu:
^onnoeeb voul, vr. pbil., Robrboebor 8trL880 22.
* Lnoo vono^ol vwil, vr. MI., 2öbrioAor8tro88o^28. TT-l. 1459.
Troutr Nsx, vr. pbil., Nöllobboketroess 4a.
Loekor ^UAU8t, vr. pbil. not., vorAotroeeo 70.
* Vo^t Nloltzon^, vr. MI., RoeonberZnoZ 1.
Riektetstwsssixe Lusseroräsotlieke proksssorso:
Lrokkt vrioäriob, vr. MI., ^Vilkolm8tr3886 2.
Routorborn Robert, vr. pbil. not., Vuävri^Zbskon borv. Zoolog.
Inetitnt.
Vlüek vuAo, vr. pbil., Vsväeobubekoimor Ronäotr. 39.
* 8 toll« Robert, vr. MI., LorMroooo 5.
Nobr Rrnot, vr. MI., Lebolkolstrosso 5. Tel. 1406.
vorbei Lurt, vr. pbil. ot vr. moä. d. e., ^Voborotrsees 18.
* Lop5t L.u^u8t, vr. pbil. not., Ltorn^vorto. 7«/. 133.
* Nuekorwonn vroot, vr. MI. not., ^koäowioetrooeo 5.
LlüIIor Vrnet, vr. MI. not., Rrüokonotroeoo 36.
krivLtäoreiitell:
Lopp Varl, vr. Ml. not., ^öbrinZorotrseoo 20.
* Roweouor Lori, vr. MI., Llbort Voborle-Arooeo 7.
* Norton vuZo, vr. MI. not., Rkiloeoxboovs^ 16. Tel. 193.
* Murw ^.äolk, vr. MI. not., 6ootbo8tro386 1 0.
* von Luääonbroek ^Voltzon^, vr. pbil. not., Ronäbouootrooos 19.
* Ri 08 ko Rrniolk, vr. MI., Voiobsr^otroeoo 19.
HvIvsrslrLis-LluotLrltrsLior.
Vonorolwuoikäiroktor Rro5o88or Rbilixp >V oltrom, 6ob. vokrot, vr.
pbil. ot vr. tbevl. b. o., Lononboimor vonäetroeso 32.
Lxsroltlsninslstsr.
Vnivoroitöte-Reobtlobror: * vr. 'tVoblitr vormono, Louo 8oklo33-
8trL88ö 18.
Vnivoreitöte-Tnrolobror: * voZonwüIIor ^Vilbolin, Robrsmtoxrokti-
kont, Lrioäriebetroeeo 8, 6ortenbou3.
Voivoroitöte-Roitlobrer: 6 bri 3 tion Lori, Norotollbok 5.
voiveroitöto-lonrlobror: * Littlor Läuorcl, vouxtotroeeo 187.
 
Annotationen