Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0009
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
9

KiedtetatmLssige nusserordentlieke Professoren:
* vouLiroliklliikim L^rtdur, vr. iur., 6m8l>6rss8trll886 59.
^.kkoltkr vrisäriod, vr. iur., Veoxolästrssss 49.
vsrkls Vsopolä, vr. iur., Vtsr3trg,88k 22. 7er. 2895.
* vookovv vruur, vr. iur. kt x5il., 2ikMImu8kr I^auästrussk 59.
Loiiokudoru Multksr, vr.iur., 2üdrinAkr8tr. 10. 7'e/. 201 (bkurl.).
krivatdosent:
* voll Lüll88bsrg vdkrkarä, vrdr., vr. iur., V1umentlisl3trll88s 27.
7er. 1714.
Akäirinmelis vulrultiil.
Insletiro ordentlieiro krotessoren:
V 6 d 6 r Hmoäor, 6kd. Rat vr. meä., vlumsustrassk 8.
vürbrill^kr Llux, 6kli. Lut vr. msä. kt Ml., XkUkllli. Vuuästr. 20.
7er. 312.
vrb ^Vildelm, 6kd. Rat vr. msä., vxr., Rikä8trL88k 4. 7er. 194.
Hullukk vrsllr, 6kl>. Hut vr. wkä., ^7ildklm vrb-8tr. 6.
^arutk Llbkrt, 6kli. volrut vr. msä., vulläsedulisli. vuuästr. 23.
7er. 932.
Aktive ordeiitlicds krokessoren:
^VllAkllillllllll ^uAU8t, 6sd. vokrat vr. meä., vkkllll, vor§8tr. 80.
7er. 1081.
Ho88kl ^Ibrsolit, 6kd. Vst vr. msä., vr. wkä. d. o., vr. Mi. d. e.,
^lcuäkmisstr. 3. 7er. 1754.
6ottlisb Ruäoik, Osd. votrut vr. msä., LerZstr. 96. 7er. 105.
* Lrsiil vuäolf, 6kd. Kat vr. msä., vr. MI. li. 6., vkrMr. 106/108.
7er. 306.
Vrust voul, 6kd. volrut vr. mkä., widert vkbkrlk-8tr. 20. 7er. 1432.
läkugs Lurl, 6kli. vokrut vr. wkä., 2kpxklill8trg88k 33. 7er. 336.
^issl vruvL, 6kii. votrat vr. meä., vtkrstrssss 8. 7er. 1054.
To 88 kl vkrmuull, vr. mkä., LerZ8trs88k 64. 7er. 748.
vleillkr^Vilkelw, 6kli. vokrut vr. mkä., 1ViillkIm-Vrb-8tr.8. 7er. 305.
* iIw 8 Nsx, vr. mkä., Ulbert vkb6rl6-8trL83S 10. 7er. 1256.
Lrsus vkrmLnu, vr. wkä., ^lbsrt vebsrlk-8tr. 5. 7er. 2971.
Ordentliclio Honorarprofessoren:
6rsru^ Viorkur, Voll. Rut vr. msä., Vxr., iusirtiver oräsutliedkr
vrokkssor, 2ikMdLu8kr vunästrasss 23. 7er. 366.
üüwmsl IVsrllkr, vr. wkä., ktutmüssiA, Usukuiikimor Vuuästr. 48.
7er. 113.
Holkmullll äodlluu, vr. msä., et3twüs8iss, VaisdkrMr. 7. 7«r. 128.

— in» Kriegsdienst.
 
Annotationen