Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0010
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
10

LtLtmLssiZo susssroräeutlioks krokessorea:
kort Oottlisb, vr. meä., Vg,lläkri668tr338g 1 6. 7b/. 887.
Lottwulln ZioZkrioä, vr. uioä., Lrollprwr6ll8tr. 14. 7b/. 359.
Noro Vrv3t, vr. woä., 2übrillA6r8tr388s 21. 7b/. 1787.
HicktetatwäMigs LUZseroräentlieks kroiessoreo:
vvulä L.uAU8t, vr. wöä., 6lli8b6rZ8trll886 60.
* 8obmiät Ooorss Leollo, vr. woä., 8oxbi6U8trg,886 7. 7'e/. 206.
* VuIpiu 3 03bur, vr. meä., 6Li8b6r^8trL88o 55. 7'«/. 96.
* 8turok vuAo, vr. woä., Lurl8ruk6, ^Vo8t6llä8tr383g 67.
* Lummor Lgrl, Or. woä., Robrbuobor 8tra886 17. 7b/. 2818.
* Voolokor vrioärieb, vr. iuoä., Ao^M. Vs,ll68tr. 1. 7b/. 1239.
* voll ^Vll8iol6W8ki Ltiooäor, vr. ivsä., LerAbsilllor8tr. 36, borvv.
Lookur^omüllä, 8obiö88bllu88tr. 26. 7b/. 81.
8oboonborll 8i6Afri66, Or. wo6., 8oxbioll3tr. 7 b. 7b/. 317.
* ^Vi1wllllll3 Lurl, vr. wo4., LorMtrWS 55. 7b/. 1270.
8ebroib6r VuävviA, vr. moä., v6opo1ä8trg,88o 17. 7b/. 1211.
* V7srllor Lioburä, vr. woä., ^Vilbolm vrb-8tr. 2. 7b/. 2038.
* 8ir8obo1 Ooor^, Or. moä., 8oÜ6ll8tr388o 23. 7b/. 1539.
Lou Llaxiillililln, Or. ins6,, Lrüok6ll8tr388s 51. 7b/. 2975.
* RllllLg Otto, Or. w6ä., k8^obilltri8ob6 Llillik boriv. Olli8d6rA8tr388S 78.
7b/. 1021.
* Llarx Oorillllvll, vr. msä., Lobrbueber 8tra33s 43. 7b/. 1794.
* Ollubsllboiwor Lurt, vr. woä., VIum6lltbul8tr. 23. 7b/. 1639.
krivLtäoLsiitsil:
* 8obll6kkor 08ksr, vr. wsä., Vsoxo1ä8trL886 12 u.
* 2»äo Llllrtill, Or. moä., VeoxoIä8trll886 47. 7b/. 1815.
* Orslo Vriob, Or. moä., LIo363trg886 4. 7b/. 1554.
Llo1Ii80ll Ibooäor, Vr. weä., vobrbLod, kllvorllw38trll886 22.
* 6ro88 ^Vultor, vr. illoä., Nöllebkok8tr388o 3ll.
Oowbur^or L.u§U8t, vr. weä., L1o863trL888 21. 7b/. 1538.
* vruulrg Lurl, vr. wsä., ^kuäsw. Lrulllrkllbsu8.
* Llli3 ob Loruburä, vr. rusä., 8ullä3ob. Vuuä3tr. 38. 7b/. 1927.
* 8isbook Rieburä, vr. luoä., I-ui8en8trÄ88S 6. 7b/. 731.
* Viro Lurt, vr. woä., kbiIo3oxbklliv6A 3.
* Vu3t vranr, vr. luoö., Vi8mare1r3trrr88s 17. 7b/. 1671.
* Orublo Vull3, vr. iusä., k8^obiktrl8obg Llillik boriv. vrie3Sllbör§ 6.
Look L»r1, vr. mo6., v6r§3trL38o 78. 7b/. 588.
* kst6r30ll Vg,ll8, vr. iusä. ot xbil., 7übrillA6r8tr388g 51.
8oiäo1 vriob, vr. Eä., Vllllä3obub8b. Vllllä8tra88ö 21.
Ro8t kruvr, vr. meä., Xr3ll^sllbsu3.
Vrs3s1 Oorburä, Or. mo6. ot pbil., ö1umelltbLl8tr388s 24.
 
Annotationen