Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0033
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
33

RitZIieäer:

Rrokessor vr. Lraus, Ulbert Rederle-8tra88ö 5.
Rrok. vr. Ornat, Oed. Rokrat, Ulbert Reberls-8tr. 20.
Rroksaaor vr. Rleiner Oed. Rokrat, Mildsim Orb-
8tra88s 8.
Rrokeaaor vr. Oottlied, Oed. Rokrat, LerZstraaas 96.
Rrokessor vr. Rossel Hermann, Lsr^strasse 64.
* Rrokessor vr. Lredl, Oed. Rat, LerZstrasse 106/8.
Rrokessor vr. Neu §6, Oed. Rokrat, Oexpelinstrasss 33.
Rrokessor vr. Riss 1, Oed. Rokrat, Rkerstrasse 8.
* Rrokessor vr. Milms, widert Rsderle-Ltrasss 10.
Rrokessor vr. M a ^ enmann, Oed. Rokrat, ver^str. 80.
Rrokessor vr. Reu, vrüedenstrasse 51.
Rrokessor vr. Völeker, /isZeldäuser vanästr. 2.
Ltellvertretenäes LlitZlieä: Rrok. vr. Lloro, 2ädrivA6rstr. 21.

3. L»»m»l8«toir kür >itv L»I»»ärLt1IvI»« Vorrirükliiijr-
Vorsitren6er: Rrokessor vr. Rossel ^ldreedt, Oed. Rat, ^kaäemie-
8trL886 3.
8tsllvertr. Vorsitrenäer: Rrokessor vr. Vrau8, widert llederls-Ltr. 5.
Rrokessor vr. öraue, Ulbert Ilederle-Ltrasse 5.
Rrokessor vr. Ourtiue, Oed. Rat. Rlöek 55.
LlitZlisäer: Rrokessor vr. Rossel ^lbreodt, Oed. Rat, ^kaäswiestr. 3.
Rrokessor vr. Venarä, Oed. Rat, Reuend. Ranästr. 2.
Rrokessor vr. Rort, Vanäkrieästrasss 16.

4. lioinini»,«!«!» kür ül« «itünürLtlirli« IlaiiptprükllNL.
Vorsitrenäer: Rrokessor vr. Oottlied, Oed. Rokrat, Ler^strasss 96.
Ltellvertretenäer Vorsikxenäer: Rrokessor vr. Rort, Vanäkrieästr. 16.
Rrokessor vr. Lettmann, Rronpriorenstrasss 14.
Rrok. vr. Ornat, Oed. Rokrat, Ulbert Rsberle-Ltr. 20.
Rrokö38or vr. RI ein er, Oed. Rokrat, Mildelm Orb-
8tra88ö 8.
Rrokeasor vr. Oottlied, Oed. Rokrat, LerZstrasss 96.
Rrokessor vr. Lo 8 8 e 1 R., RerZstrasss 64.
* Rroke38or vr. Mi Im 8, lObert Rederlo-Otrasse 10.
Rrokessor vr. Rort, Vanäkrieästrasss 16.
LtellVertreter: 2adoarrt Rborlo, vreiköniFstrasss 3.

Rit^lisäer:

* — iw LrisgEeost.

3
 
Annotationen