Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0034
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
34

F. kioininlnuivn kür ül« xü»riu»Le»t!8vI»« t'riikliii-x.
Vorsitrovägr: Rrok688or vr. 0urtiu8, 6ek. Rat, Rlöolr 55.
Rrok683orvr.Rl6b8, 6sb. vokrat, Uouoiib. Vaoästraaao 2.
Rro5ö88or Or. Vooarä, (lob. Rat, bauend. Vavä8tr. 2.
LlitZUoäor: Rrokö83or vr. (llü ok, vanäsebubZiisimsr RanOstr. 39.
* Rrok688or vr. 8 toll 6, Rer§8tra88o 5. ^
^xotkelcenvorn'alter vr. 4Vöi 8 8, Rloiii86bwiät8tr. 60.
6. Iioin»n!«xi«ii kür >I»k k'rükuiix >«»»
t)I,«iiii>t<rii.
a. I'ür «liv Vorprütunss.
Vorsit/.snäer: 6ro88li. ^mt8vor8taiul 30II5 (lob. Re§ieruiiA8rat,
Hauxt8tra88s 209.
Rrok688orI)r. Rlsbs,6ob. vokrat, Xsuoiib. Ravä8tra88S 2.
Rroko88or vr. Ourtlu8, Oob. Rat, Rlöelr 55.
Rrok683orvr. Vsuarä, 6ob. Rat, Reuend. Raaäatr. 2.
Rroko88or vr. 3aniia86d, Robrbaobor 8tra886 22.

LlitZlioäor:

d. kür äie RaaxtprükiiLx.
VorsitMväsr: 6w88l>. ^nat3vor8tallä ^oll^, (lob. RoMoruo^rat,
Hauxt8tra88o 209.
^ Rroko88or vr. RIob8, (lsb.Ilokrat, blouenb.Ranästr. 2.
Llit^Iisäsr: E Rroko88or vr. 6urtiu8, (lob. Rat, Rlöolr 55.
t kroko88or vr. 4aoiia8Ld, Robrbaobor 8tra88g 22.
V. liomni!««!,»!, kür üiv l?rükl»iiL üvr Vari»!vl>r«r.
Voroitrooäor: ä. 2. Rroroktor.
* Rrolo88or vr. (lartolllori, Rrioäriob8tra880 1 3.
Rrolossor vr. Loboonborn, 8opbioo3tra880 7 b.
vr. Ri 3 8 0 w, Rluwsii8tra888 34.
*.vr. Moblitr, Ilouo 86blo838tra88s 18.

Llit§Iioäor:

^.kLäomisoRsr ^usscRuss kür VsibogübruaASli.
Voroitrooäor: 6. r. Rrorobtor. .
Rrok. l)r. Rlläoillallll, 6ok. vokrat, (lraiwdorZvross 10.
LlitZIisäer- Rroko830r vr. 8oboovborii, 8oxbion8tra880 7b.
^88i8toiit vr. Rl8 3 0w, LIuw6ll3tra38g 34.
* Voiv.-Roobtlobror vr. ^Vodlitr, vouo 8oblo3sstr. 18.

* — im Lriegsäieost.
 
Annotationen