Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0318
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
34

6. ILoiniol»»!«»! Für ül« I?rLFm»x von Zs»dri»i»L»i»lttvI
s. kür äie Vvrprllkoox.
Vor3itreo6er: 6ro8sk. ^mtevoretsnä 60II5 LnrI kkil., 6ek. liessie-
rnv§8rüt, vLupt3trL38S 209.
kroke88or vr. Liede,6ek. vokrst, Leuend. vanäetraees 2.
' krokeeeor vr. 0urtiu8, 6sd. Rat, klSed 55.
^ ' vrokeeeorvr. Vsoarä, 6ek. Rst, Leusod. Vanäetr. 2.
, vrokeeeor vr. ^nnnneed, Rodrbnedsr 8trL33S 22.

b. kür >U« llsoptprliriinx.
Voreitrenäer: Vroeed. ^mtevoretnnä 6o1I^, 6ed. IteMerun^srat,
vnuxtetrnees 209.
i vrofs83or vr. Liede, ved.vokrnt, Leuend.vLnäetr. 2.
ülit^Iieäer: ) vrokeeeor vr. 6 urti» 3, 6ed. Rat, klöek 55.
! vrokeeeor vr. ^nnnLeod, RodrdLcder Ltrasss 22.

V. IL» mini, „Ion Für üiv krüFonL üer Voriilsdrsr.
Voreitrenäer: 6. 6r. kroredtor.
vrok. vr. LiedsrAnII, Lusewnulgtr. 4.
* kroteeeor vr. Oartellieri, vrie6ried8trL83s 13.
Llit^Iieäer: * vrivLtäorent vr. 8 siecd, vsnäeeduded. Vsn68tr. 38.
vr. Ri880III, VIuM6N3trS886 34.
* vr. ^Vsklitr, Leus 8edIo838trL33k 18.

^kLäsorlsvlisr ^usZvIruss tür VsidssüdullZsii.
Vvreitrsoäer: 6. 6r. vroredtor.
s * krivstäorent vr. Lsieed, vsnäeeduded. Vsodetr. 38.
Llitsslieäer: 1 vr. Rieeom, Lluwenetrsees 34.
s * vr. V^edlitr, Leus 8ed1o833tr. 18.
OrtsLUssokuss 8siäslbsr§ äss ^kLäsrrüselrsii Mlksdunä.
1. Loserer ^ii83elni83:
1. Voreitrenäer (sie Vertreter 6er Vorevteneedskt): vrofsssor
vr. Lsrtdolowss, 6sd. vokrat, Ler^etrsees 77.
2. vrots85or vr. Loli, 6ed. vokrst, Untere Leeksretrsees 32.
3. 8tu6. we6. Lrnet LLtr, Oro88s Llsntelssseee 10.
2. weiterer ^ueecdnee:
1.—3. 6is LlitZIieäer äee voxeren Luesedueeee.
4. vrokeeeor vr. 6rske, Vsväeedudedsimer vsnäetrseee 14.
5. vsnägsriedtMredtor 8torr Vuetsv, Lienenetr. 8. IN. 2Z7-
6. csvä. ws6. velädsueed ksul, ^Veräeretrseee 43.
7. esn6. tdeol. vuotierer vuZo, Llönek^sees 5.
8. 8tu6. tdeol. ^Vü8t Lsrl, vkorrdeim, 8edIo33dsr§ 17.

— im Lriexsäienst.
 
Annotationen