Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0400
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
14

Lookor Lu^ust, vr. pbil. oat., Ror§8tras8s 70.
* kkoitkor Rrioäriob, vr. rsr. toekii.
MedtetLtwLsLiZs rnisseroräslltllctls krokessoreo:
Lrakkt Rrioäriod, vr. pbil., ^Vilbslm8tr3880 2.
Vsutorboru Robert, vr. pbil. oat., I-uäviMbskoll borv. 2ooloZ.
lostitut.
Olüok RuAv, vr. pbil., Morilor8tra886 1».
* 8to1lö Robort, vr. pbil., LerA8trg,88s 5.
Llobr Lrn8t, vr. pbil., 8oboLt6l8tra88ö 5. 1406.
Vsrbst Rurt, vr. pbil. st vr. woä. b. o., ^Vsbsr8trL886 18.
* Ropkk Lu§u8t, vr. pbil. oat., 8tsrinvorts. 133.
* LllloLsrwSllll vrost, vr. pbil. not., Lka<lowio8tra880 5.
Llüllor Rrv8t, vr. pbil. oat., Rrüokoii8tra880 36.
* Lopp Rarl, vr. pbil. llLt., 2ädrill§or8trL88S 20.
* Raw8Luor Rarl, vr. pbil., Lidort vsdorIe-8trL88o 7.
ki-ivLtäo^sntei!:
* Nortou vuAO, vr. pbil. not., Rkil080pdoll^6A 16. TU. 193.
* ^Vurw Lilolt', vr. pbil. vat., 6ootbo8tra880 10.
* von Luääollbrook IVoltzan^, vr. pbil. oat., Vaii6bau8str3S86 1 9.
* Riss ko Ruäolk, vr. pbil., 6ai8borA8tra836 1 9.
8ebraäor Vrii8t, vr. pbil., Rotsl Viktoria.
* IVilko Rro8t, vr. pbil. oat., Zobillsrstrasss 29.
Hir1vsrs1tö,ts-Llusiirr11rsLior.
donöralmusikäiroktor krok688or Rbilipp ^Voltruw, 6od. Rokrst vr.
pbil. st vr. tbool. b. o., Rouooboiwor Vallä8tra88o 32.
Lxsrolllsumslstsi.
vvivoiÄtätÄ-Rsobtlobror: * vr. iVsklitL Vsrwaim, Xsuo 8oblo33-
8tra886 1 8.
Vmvor8ität8-i'urlllobror: * Ro^oomüllor IVilbolw, VobrLmt8prakti-
kaot.
vmvorÄtLts-Roitlodror: Odri8tiav Rarl, Naratallkok 5.
Voivoraitäta-Laorlobror: * Littlor Räuarcl, Rir3eb8tra88S 11.

* — iw Lrisxsäieiist.
 
Annotationen