Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0420
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
34

8. Lür ck!« 1?iri»k»iiL v«u As»I»r»»L»ii»itt8l
a. kür üie kvrprütuiix.

Vorsitreaäsr: 6ro88k. ^.mtsvorstaaä 3oIIx Rarl Rkil., 6ek. Ressie-
rua^srat, Vauxt8tra880 209.
Rrokessor vr. Liebs,6ek. vokrat, Leuevk. Vaoästrasse 2.
Rrokessor vr. Ourtius, 6ek. Rat, Riöok 55.
Rrokessor vr. Ve » arci, Lek. Rat, Leueak. vaaästr. 2.
Rrokessor vr. 3aaaasok, Rokrbaoker 8trasse 22.

LlitMeäer:

d. kür «lis RsupIprükiiLx.
Vorsit26aäer: 61088k. ^.mtsvorstauä 3oii^, 6ek. RsZieruaAsrst,
vauxtstrasse 2 09.
/ Rrokessor vr. Liebs, 6ek.vokrat, Leusab. Vaaästr. 2.
NitZIisäsr: ! Rrokessor vr. Ourtius, 6ek. Rat, Riook 55.
s Rrokessor vr. äaaaasek, Rokrbaoker 8trasse 22.

V. Lonmiissioi» kör Äi« 1Rriik«ii»L Vnriilvlirsr.
Vorsit2eaäsr: ä. 62. Rrorektor.
Rrok. vr. vieberAali, Lussmauistr. 4.
* Rrokessor vr. Oartoiiisri, Rrieäriokstrasss 13.
LlitAiieäer: * Rrivatäv26at vr. Lai 86k, vanäsokuksd. Vaaästr. 38.
vr. kissvw, Liuw608tr2886 34.
* vr. ^Veklii.2, Usus 8okio888trass8 18.

^RLäsmisoRör ^nssvRuss kür VsibssükruiASii.

Vorsitzender: ä. är. krorektor.
* Rrivatäo2Svt vr. Laiaok, vaaäsokuksk. Vaaästr. 38.
LlitAlieäer: vr. Rissow, öiumeastrasse 34.
* vr. MekIit 2, veue 8odl0838tr. 18.

OrtsaussoRuss vsiäeiborA äss ^.kaäemisoksii viUskrmäs.
1. Lasserer ^.ussokass:
1. Vorsit2eoäer (als Vertreter der vo26llt6ll86kakt): Rrokessor
vr. Lartkoiowas, 6ed. vokrat, Lsrssstrasss 77.
2. Rrokessor vr. Loli, 6ek. vokrat, Vaters Leokarstrasse 32.
3. stuä. weä. Lieber Rrit2, vauxtstrasse 1 29.
2. weiterer ^ussokuss:
1.—3. die Ävtssiieäer äss Lasserea ^ussekusses.
4. krok633or vr. 6rake, vaaäsekukskeiiner Vaaä8trL83o 14.
5. Vaoässsrioktsäirektor 8 t 0 r 2 6v8tav, Liellso8tr. 8. 7e/. 23?.
6. oaaä. raeä. Relädausok Raul, V^eräerstrasss 43.
7. oaaä. okew. 8oklütsr Vaa8, Obere veokarstrasso 5.
8. stuä. iur. Lroader vermaoo, 8oklossksrss 7s

— iw LriszsäivllLt.
 
Annotationen