Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0421
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
35

^.ussvLuss äsr LtuäsvtsllsoliLkb.
Vorsitrenäsr: stuä. wsä. Lls^sr I'ritr, Iluuptstrusss 129.
8ebriktkübrsr: euuä. rusä. I'släbuuseb kaut, ^Vsräsrstrusss 43.
Lsobosr: oauä. edsiu. 8eb1ütsr Laos, Obers Nselrsrstrasss 5.
Vertreter äss 8. 0.: stuä. rueä. 8e bürw uuu ?uul, lussrimstrusss 28.
Vsrtrstsr 4er Lurseksusebuktsu: ouoä. weä. Lölssbsr Vbso, Lirseb-
strusss 11.
Vsrtrstsr äsr übriZsu Lorxorutioosu: stuä. xkil. k'rosliok Lrust,
kobrbuebsr 8trusss 26.
Vsrtrstsr äsr Nioktillkorxorisrtso: stuä. iur. Lrsuäsr llsrmLuo,
8edIos8berA 7u.
visusr: Uuok äobuuu, Iluuxtstrusss 78 (Liuterkuus).
 
Annotationen