Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0487
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
101

Ilkdsrsielil
übor äls äor Ltuäisrsnäön und 86rsr.

8tudisrellds:
Lsdeller
INektbadener
Zusammen
I. in der tdeologisckell k'rdruItLt .
105
80
185
H. „ , Mristisobeo „
184
330
514
III. „ „ msdirioisebell ,
260
609
869
IV. , „ pbilosopbisobell ^
296
448
744
(dllruutsr 226 Xsiner,lüsten)
V. ^ llLturvissevsob.-metk.,
133
212
345
8umms
978
1679
2657
(derullter 420 Vreiisa
und rvar: tbeol. 3, Mi'. 8,
med. 174, xbil. 177, url. 58)
Hierzu
Hörer /Hospitsotell).
46
47
93
(darunter 49Vrsusll) «esawtrsbl
1024
1726
2750
Im V7illtsr-8ewester 1916/17 studierten liier
891
1527
2418
Hörer varen eiugesebriebeu ....
34
50
84
k'reguevL im 1V.-8.1916/17
925
1577
2502
Voll dev lleu Lllgslcomwollsll 8tudisrelldoll sind eillgesebrisdeu:
I. ill der tdsologiscbell Valcultät .
17
13
30
II. » ^ /uristiseben
25
45
70
III. » . mediüilliscliell ^
49
114
163
IV. „ ^ pbilososibisebell „
62
78
140
V. , , llaturvissellsek.-matb. „
23
26
49
8umms
176
276
452

2um LslsZsn von VorlösunZsn dadsa sioli snAsrasIäst:

Vbenlogisebs Vakultät .
.25
.luristiscke Valiultät
.87
Llediriniscbs lulultät .
.317
ktulosopbiscke ValruItLt
.246
Haturv.-watbemat. I'alrultät
.95
rusammen 770
risAsäiöllsts stsliöll:
1'beoiogiscbe Fakultät .
.165
duristiscke Vabuität
.425
blediriuisebe VakuItLt .
.595
kdilosopdiscbs VabuItLt
.464
Haturiv.-matbsw. Vakultät .
.236
rusammso 1885

Heidelberg, dsa 21. veremder 1917.

IIniversIMs-LekrstLriLt.
 
Annotationen