Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0525
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
35

^.usseduss äsr Ltuäsutsiisvliskt.
Vorsitrenäsr: etuä. nasä. Lieber Dritr, AönekALsse 1 0.
8ebriktkükrer: ennä. meä. Dölseber Ibeo, Dirsebstrasse 11.
Reebner: onnä. ebew. 8eb1üter Lsas, Obers ^eelrsretrasss 5.
Vertreter äes 8. 0.: stuä. weä. Loblenber^sr ^eräinLnä, lo^riw-
strssss 28.
Vertreter äer LursobensebLktso: stuä. wsä. >VLobtsr liuäolt,
2mll^er8trL88s 8.
Vertreter äer übrigen Lorxoratioiiell: 8tuä. xbil. § ros lieb kirnst,
kobrbaobsr Ltrnsss 26.
Vertreter äer MebtinLorporierten: 8tuä. iur. Lrsnäer UsrmLmi,
8oblo88bsr§ 7s.
Diener: Llnok äobsno, Deuptstresss 78 (Dinterbnus).

»
 
Annotationen