Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0549
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
. 1918
Universität Heidelberg
59
LVobrrrm^
Ltasts-
s
d
da
ler
üsburtsort
LIIASdÖ-
8tr»sss
Ltuäisrölläso
s

rigksit
-Z
nnä
Üous-Hr.
O
üoops, Llss
17
Heiäslberg
Holen
Oom.
LUogenteicdstr. 13
IIupmsnn, Lelix
15
8»»rbnrg
kreussen
I^Lt.
et LlLtd.
3opp, Otto
15
bsutesbeim
Lsäen
Ideal.
Lrüekenstr. 15
lormutb, britr
17
LlLnnkeim
6»m.
Llumeotkslstr. 11
3orn, Lmil
13
Luseolork
L.-Lotdr.
Harn, Oeorg
11
Heidelberg
Lolen
r'dii.
3om, bxli»
17
Korlsrube
-
^»td.
et N«tt.
8cdlIIerstr. 19
3orn, Otto
15
8pexer
Llotb.
3ornig, Otto
15
Ldsrdsck
»
et iur.
Hornung, Usos
16
Oeberliagen
»»
et kd!1.
3otx, Llgor
16
Lrumotb
L.-Lotbr.
lur.
äovitr, Ilons
17
Homburg
Homburg
lur.
über, ^.rtur
13
Heiäelbsrg
Loäen
6»m.
Lluwenstr. 42
über, Lerlinanl
13
Leilslberg
Lbll.
Lut. Llvelrorstr. 84
lllbort^, LIilrolLS
18
Lebmsv
Luxembg.
LIel.
Oolvnb. 8tr. 8
klick, Xorl
14
koststt
Holen
lrrr.
lullilcor, 8»tx»bolb»
14
Obsrvor
lallen
List.
Okerstr. 4
3iibner, Llolk
IS
Heidelberg
Holen
0»m.
Hübner, 8srm»nll Lelix
14
LrLnkknrt s. LI.
krenssen
LIel.
uürten, I'erlinonl
18
Llünster
LIsä.
Lös.-I>»i.«svvordes>:dllle
3üster, LVilbelnr
14
Lübdeclre
lur.
8ugls, Nikons
12
burtvongsn
Loäen
Lbil.
HuvZ, Hsrmarlv
16
Lronkkurt ».LI.
Obem.
Uuppert, Reivbarä
17
Lrislriedstb»!
l'rvussen
Lot.
Huris, Lritr
12
Lolsn-L»lell
Lolsn
6»m.
»ust, LsrI
17
Lreebsntsll
Lodern
rbsoi.
nutt, L. klvlmut
^utt, VValäsmar
12
Oberlielbocb
Lolsn
0»m.
14
Llonnb.-I'sulonbeim
Oom.
"U^eng, Lr»nr
18
Lwwerieb
krsusssn
LIel.
Lonlbousstr. 31
I
Iber, LVilkelm
15
Lleclrorbisebolsbeim
Lalen
Ideal.
icklor, rlliev
°nx, LVsIter
xvsr, Llsrgsret»
germonn
16
Heidelberg
kdll.
Lsrgstr. 29
14
Llsnnbeim
0»m.
16
Lnlopest
Lrsusssn
ktnl.
Ilouptstr. 78
16
Kolon lsmüble
Lbll.
°wel, Lmil
17
Ostboksn
Hessen
0»m.
klöclr 56»
I^slr, Lulvig
^bovitr, L»rl
14
Oormstolt
LIel.
17
8onlerton
Holen
LIel.
s-Iiovit-i, Lslpb
8»ns
Lelvjg
i^Lel,^Voller
15
lobonoesburg
LIel.
17
Oilringsn
LIel.
14
Lonst0n2
LIel.
Rosenbsrgveg 2
14
8ebu1rsnäork
Lrsusssn
List.
I^sle, Lugen
17
konksll
L.-Lotbr.
LIel.
 
Annotationen