Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0597
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
öelwräen.

krorektvr (^Laäenil86li68 VLreLlvriirin)
kro^L88vr vr. 6Lri8tiav Larlvolomrie.
ver Ludere 8eoat äer IIvivvrsilLI.
Der vrorektor.
Der Lxxrorsktor vrokessor vr. I'risäriek KnäomLim.
vroksssor vr. ^oltLiuios Lauer, Lroäekau äer tkeolvAiseksa vakultät.
krokkssor vr. OerLarä ^uselrüt^, vekaa äer ^uristisoken vakultüt.
vrokessor vr. Laul Lrast, vekaa äer msäixiniselivii vakultät.
krolessor vr. Ulrsä v. vomassstvslri, vskaa äer xiii1o30piiisLkön
Fakultät.
krokessor vr. Villislia Lalomoo, vekan äer naturtvissensodaktlioli-
MÄtkematiseiiell vakultät.
vrokessor vr. kaul LtLokol.
vrolessor vr. veorZ Leer.
Leisitxer in visrixlwarsaelieil:
Oberamtmavn 2o11mut Hüller, akaä. visrixlinardeamtsr.

Immatriknlations-Kommission,
krorektor vrokessor vr. Odristian Lartüolomae.
kroks88or vr. Laul LtLokel.
Vi8/.ip1ir>3ri)83illter Oberamtmaim Neilmut ülüllsr.

vor Krosse 8vnat äer Ilniversität.
(Der Orosss 8snat bsstskt aus saintlieksn aktiven oräentlielisnVro-
ksssorsn unter Vorsitz äss Prorektors. Lei^eiu^t ist Ort unä Datum
äer DrnsnnunA rum oräsntlioksn Vrolsssor an einer Universität oäer
rum etstmässi^sn Drotessor an einer Veodniscksn Hooksekuls.)
vr. Lütsokli, 6ek. Rät, Xat.-watk. Vak. (HeiäelbsrA 9. II. 1878).
vr. v. vukll, 6sk. Rät, vdilos.Vak. (Leiäelberss 7. II. 1880).
vr. Lraune, Lek. Rat, vdilos. Vak. (Viessen 20. III. 1880).
vr. v. Vilievtlial, 6ed. Volrat, äur. Vak. (2üriek 1. X. 1882).
vr. X ou m an n vritr, 6ed. Lolrat, vdilos. Vak. (vreiburZ 18.VI. 1883).
vr. Iiöwms, Oed. Kiredearat, vdeol. Vak. (Lonii 28. VII. 1884).
vr. Votdeio, 6ed. Rät, vdilos. Vak. (Karlsrudo 31.1. 1885).
vr. Vurtius, 6ed. Rat, Xat.-watd. Vak. (Lisi 23. XII. 1889).
 
Annotationen