Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0598
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
6

vr. v. vomaars^vaki, 6sd. vokrat, vdilos. Vak. (väbss. 19.II.189l.)
vr. Vväsmauu, 6öd. Rat, lur. Vak. (XömMberK 20. VIII. 1892).
vr. v. Lokubört, 6öd. Lat, Lliöol. Vak. (Liöl 1. X. 1892).
vr. WLFsumauu, 6sk. vokrat, Llöä. Vak. (lsoa 1. XI. 1892).
vr. Lsrolä, Voll. Lat, vlnlos. Vak. (vöiäsldör^ 16. IV. 1894).
vr. Lv836l Xlbreokt, 6öli. Lat, Nsä. Vak. (ülardurg 6.1. 1896).
vr. Vraäsuvitr, lur. Vak. (LölliZadorA 16. IV. 1896).
vr. Rickört, 6sii. vokrat, Vlülo8. Vak. (vrsibur^ 13. IX. 1896).
vr. Lsoarä, 6öli. Rat, Xat.-matk. Vak. (Lisi 23. III. 1898).
vr. vottliöb, vöd. vokrat, Llöä. Vak. (vöiäolkor^ 31. III. 1898).
vr. Lartkolomas, 6öli. vokrat, vdilos. Vak. (6iö88öu 1. IV. 1898).
vr. Xusoliüt?, 6ök. vokrat, lur. Vak. (vübio^öu 16.1. 1899).
*vr. Lrölrl, 6ök. Rat, Llöä. Vak. (LlarburA 1. X. 1899).
vr. Ltäekol, 6sd. vokrat, vat.-matd. Vak. (Xiöl 10. X. 1899).
vr. vrust, 6öd. vokrat, Llöä. Vak. (Lüried 15. III. 1900).
vr. voop 8, Völr. Rat, Vlulo3. Vak. (vöiäölbsr^ 4. VII. 1901).
vr. Llalsr, Vöd. vokrat, vliilos. Vak. (2ürioli 26. IX. 1901).
vr. W olk, 6öd. Rat, Xat.-matli. Vak. (vöiäölbsrA 9. VII. 1902).
vr. Vamps, 6öd. vokrat, Vlülo3. Vak. (vöiäöldörA 26.1. 1903).
vr. Loli, 6öli. vokrat, Vl>ilo8. Vak. (VVürrdurZ 1. IV. 1903).
vr. LIön ^6, Vöd. vokrat, Lleä. Vak. (vrlauZsu 7. VII. 1904).
vr. VVöbsr Xlkrsä, 6öli. vokrat, vdiloa. Vak. (kraZ 11. Vv. 1904).
vr. Wölfin 2, Oöd. vokrat, Xat.-matd. Vak. (vauiriZ 27. Vv. 1904).
*vr. vuäörlöu, Völi. vokrat, Llöä. Vak. (Lasöl 27. IX. 1904).
vr. Xöuwaoll 6arl, 6öli. vokrat, vkilos. Vak. (Lisi 1. X. 1904).
vr. Lossöl vörmauu, Vöd. vokrat, Llöä. Vak. (Viö88öu 8. X. 1904).
vr. Ouoköu, 6öli. vokrat, vkilos. Vak. (Viössou 16. IV. 1906).
vr. vöttusr, Oöli. vokrat, vililos. Vak. (vöiäölbsr^ 4. VIV. 1906).
vr. vlsivör, Völi. vokrat, Llöä. Vak. (vöiäölderZ 3. XI. 1906).
vr. VVodbörmia, vköol. Vak. (Lröblau 21. III. 1907).
vr. vöillaköimsr, 6oli. vokrat, lur. Vak. (vöiäölbsrZ 4. IV. 1907).
vr. Lausr, 6sd. Liroksurat, vkeol. Vak. (Loui^sdör^ 15. VII. 1907).
vr. vödr, Vöd. vokrat, .lur. Vak. (.Isua 11. VIII. 1907).
vr. vdow a, Ool>. vokrat, lur. Vak. (vübiuZou 1. IV. 1909).
vr. Löör, vlisol. Vak. (vöiäölbörA 1. IV. 1910).
vr. Lraus, Llöä. Vak. (veiäslbsrA 1. X. 1912).
vr. Lalomou, Osd. vokrat, Xat.-matli. Vak. (veiäölbörA 1. IV. 1913).
vr. vörroo, Vat.-Llatd. Vak. (vöiäölbör§ 1. IV. 1914).
vr. vibslius, 'klieol. Vak. (vöiäölbör^ 1. IV. 1915).
vr. LVöiuröioli, ktiilos. Vak. (lsua 1. IV. 1918).
* — im Ilrisgsäiollst.
 
Annotationen