Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0602
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
10

LtatwLWixs »usseroiäeotlicks kroksssorsa:
* Lsttmaau 8isAkrisä, vr. msä., Llronprinrsnstr. 14. IN. 359.
Lloro Lrost, vr. msä., Llorartstrasss 10. TL/. 1787.
* v. Lss ^ sr Hans, vr. msä., Täs^slbäussr vanästr. 7. TL/. 2904.
HicktetatwSssigo susssroräeotlleke I'rokessoren:
v valä ^uZust, vr. msä., Oaisbsr^strasss 60.
* 8 sbmiät Osor^ vsaoo, vr. msä., Loxbisostrasss 7. T's/. 206.
* Vulxius Oskar, vr. msä., Oaisbsr^strasss 55. TL/. 96.
* 8 tar e L vuM, vr. msä., Larlsrubs, Ms8tsllä8tra836 67.
* vawwsr Larl, vr. meä., Kobrbaebsr 8tra886 1 7. TL/. 2818.
* Vosloksr vrisärieb, vr. msä., Äs^slb. vanästr. 1. TL/. 1239.
8ekrsib6r Imävvi§, vr. wsä., 8oxbisi>8tras8g 7 b. TL/. 1211.
Msrosr Liebarä, vr. meä., Mjlbslm Vrb-8tr. 2. 7K/. 2038.
* IIirsebsI Oeor^, vr. meä., 8opbisv8tra88s 23. T'e/. 1539.
blsu Llaximiliaii, vr. msä., LrüeLenstrasss 51. TU. 2975.
* Llarx Hermann, vr. msä., Robrbaedsr 8tras8s 43. TL/. 1794.
Vaubsodsimsr Lurt, vr. meä., Llumsntdalstr. 23. TL/. 1639.
* 2aäs Llartin, vr. meä., Leoxolästrasss 47. TU. 1815.
* Orals Vrleb, vr. wsä., vaoäsebubsb. vanästrssss 14. TU. 1554.
* Orv83 Malter, vr. msä., Milkslmstrasss 9.
vombur^sr L.nZU8t, vr. meä., Vrvm Robäg-8tr. 21. TL/. 1538.
* § rau Ls Larl, vr. msä., ^Laäsm. LranLsnbaus.
* La 13 eb vsrnbarä, vr. wsä., Ilaoäsok. Vaiiästr. 38. TL/. 1927.
* 8isbsoL Riebarä, vr. msä., Lloltksstrasss 14. TU. 731.
* vlrs Lurt, vr. msä., Lsr^strasss 58.
krivntii «Mitten:
* 8ebaslksr OsLar, vr. wsä., vsoxolästrasss 12a.
* Vust k'ravr, vr. meä., Lsr^strasss 55. TU. 1671.
* Orukls Hass, vr. msä., vsxsbiatrisobs Llinik bsrv. I'risssndsrA 6.
LsoL Larl, vr. msä., vsr^strasss 78. TL/. 588.
* vstsrssll Laos, vr. msä. st xbil., LädrmZsrstrasss 51.
8siäs1 vriod, vr. msä., vanässbubsk. Vauästrasss 21.
Rost Vrav2, vr. wsä., Kobrbasb, vanoramastraZss 22, bsrv. LLaäsm.
XranLsobaus. TL/. 2174.
* vrs 8 sI Vrsst Osrkarä, vr. wsä. et xbil., Llumsntbalstr. 24. TL/. 1864.
I'rsuuä Ilsrmsim, vr. wsä. st pkil., b'ranr Lvauö-8tr.12. TL/. 2091.
V^wer vgmrisb, vr. msä., §rausiiLImiL.
* I'rsidsrr v. MsirsäsLsr ViLtor, vr. msä., L.Laä. LranLsubaus.
* LIs ^ sr L.rtbur, vr. msä., ^Laä. LrauLenbaus.
* I'rsuäsoberZ vrnst, vr. wsä., LsrZstrasss 73.
T/sutssblasnäsr Otto, vr. msä., LVsräsrstrasss 32.
* — iw LrieZsäienst.
 
Annotationen