Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0601
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
McktetatmLssigs ausseroräentliolie krokessoreu:
* v. Uredsudsiw L.rtdur, vr. iur., VuisbsrAstrusss 59.
^.tkoltsr Prisäried, vr. iur., I/soxolästrusss 49.
vsrs 18 Vsoxolä, vr. iur., vksrstrusss 22. 7«/. 2895 (rur 2sitiu 8x3uieo).
* voedov vruux, vr. iur. st xiiil., LisAslküussr L3uä8tr338s 59.
Lekosudoru-Ls^ IVultksr, vr. iur., LLdrivAsrstrusss 10. 7s/. 201
(bsurluubt).
* §rlir. v. LüussbsrA vbsrdurä, vr. iur., Lluwslltk3l8tr388s 27.
7s/. 1714.
IlsäiriuiAsIw vulrullüt.
IllLktivs oräelltliclis kroksssorsll:
^ürdriuAsr LIux, 6sk. Rut vr. wsä. st pkil., Musud. Vauästr. 20.
7e/. 312.
Lrb IVilbslw, 6sd. R^t vr. wsä., vxx., Lisästrusss 4. 7e/. 194.
Tu 3 uff §r3U2, 6sk. Rut vr. wsä., V7i1ds1w vrb-8tr. 6.
^3i3tk Lädsrt, 6eli. vokrut vr. wsä., vuuässdulisd. Vuuästr. 23.
7e/. 932.
Aktive oräeiitlieke krakessorsa:
^3ASUW3UU August, 6sd. Voirut vr. wsä., LsrA8tr3886 80.
7«/. 1081.
Tosssl ^Ibrsekt, 6e1i. Rut vr. wsä., vr. wsä. d. e., vr. MI. d. e.,
^kuäswisstr. 3. 7s/. 1754.
Kottlisb Ruäolk, 6sd. voirut vr. rusä., verA8tr3886 96. 7s/. 105.
* Lrskl vuäoll, 6sk. Rut vr. wsä., vr. MI. d. s., vsrAstr. 106/108.
7e/. 306.
Lrustvuul, 6sti. Ilokrut vr. wsä., vskuu, ^Ilisrt Vsdsr1s-8tr. 20.
7e/. 1432.
24 suAs Lurl, 6sd. Vokrut vr. wsä., Lsxxsliustrusss 33. 7s/. 336.
* Vuäsrlsu vuAso, 6sli. vokrut vr. wsä., LIuwsu8tr388ö 8—10.
7s/. 2668.
^088«! vsrw3Ull, vsk. volrut vr. wsä., vsrA8tr3886 64. 7e/. 748.
kleiusrlVillisIm, 6sb. vokrut vr. wsä., IVillislw vrb-8tr.8. 7s/. 305.
2 r 3 us vsrwuuu, vr. wsä., ^Ibsrt Vsbörl6-8tr. 5. 7s/. 2971.
* 1Vi1w3uus Lurl, vr. wsä., Luissrstr. 2 3. 7e/. 2669.
Oräeutlieds Holloiarprokessoreu:
* Liüwwsl ^Vsrusr, 6sd. Ilolrut vr. wsä., stutwLssiA, Xsusudsiwsr
Vuuästr. 48. 7s/. 113.
Voklwuun äolmiw, 6sd. volrut vr. wsä., stutwLssiA, 63i8dsrA-
str388s 7. 7e/. 128.

— iw iirisZsüienst.
 
Annotationen