Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0600
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
^Laü6ini86ii6 ^6Lrsr.

Hi«ol0Fi8ek« Oakullüt.
Utive vräelltlicke i'rokessoreu:
Oeruwe Ouäm^, Oed. Liradeurut Or. ideal., Lsr^str. 29.
v. 8edudert Laos, Oed. Out Or. ideal, et xdil., vr. iur. d. a., Ler§-
8tr»886 82. TU. 876.
V7odderwiu Oeor§, Or. ideal, et xdil., LedoMstrusss 2. Tls^. 1535.
L^uer ^oduuues, Oed. Liradsurui I)r. ideal., ^Vederstr. 5. TU. 1749.
Leer Oeorx,' vr. ideal, ei xdil., vslruu, Ouieeretraeee 43. T'U. 1793.
Oibeliue Nurtio, vr. ideal, et xdil., LurletruWe 2.
Oräeutiiedsr llollorsrxroiessor:
Trommel Otto, vr. ideal, et xdil., 1ViIdelm8ir. 13. Td/. 1167.
OiedtetutmLssiZs »nsseroräentlieds krokessoren:
Oieder^ull Orieäriad, vr. ideal., Oeoxo1«l8tru38s 18.
Lruuu IVildelm, Oie. ideal., ^eedurZewüllä.
krivLtäoreot.-
* Oodme^er 8ru3t, die. ideal. I)r. pdil., ^VeräerZtr. 30.
4ari8ii8ede Oudultüt.
Xktive oräeiitlieds krakessoreo:
v. Oilisntdul Ourl, Oed. klokrut Or. iur., ^iexeld. OuvtlstrusZe 29.
T'U. 251.
Luäsiuuoll Orieäried, Oed. Rat Or. iur., Oruiiuder^vveA 10.
T'U. 300.
Oruäen viir Otto, Or. iur., l^sueud. Ouuäetr. 8. Tls/. 953.
Lueedütr Oerdurä, Oed. Ookrui vr. iur., veduu, LieZelküueer Ouvä-
8iru886 35. Tlg/. 2742.
Heiuedeimer Lurl, Oed. Ooirui Or. iur., Lsr^3tr. 86. TU. 899.
Oedr Ouu8, Oed. OoOut Or. iur., Ooter «ler 8eduu2 4. T'U. 1904.
1 dowu Oiedsrö, Oed. Oolrui Or. iur., THeAeld.Ouuästr. 17. Tls/.559.
Oeubseksr Orieäried Lurl, Oed. Ookrut Or. iur., Ouoäkrieäetr. 2.
T'U. 552.
OräslltUcde Hooorurxroiessoreii:
* V. 4u^ewuuo OuZeu, Oed. Out vr. iur., 8x2., Aürr§u836 1 8.
7U. 2843.
8euss ^lkreä, Oed. Ookrut Or. iur., Oodrduodsr 8tr. 34. T'U. 2720.
^Vulr Orosi, Or. iur., Oeueudeiwer Ouuä8tru88S 4. T'U. 1202.
kreisiZde Orieäricd, Oed. Oostrut, vr. xkil., vr. iur. d. e., Ouis-
derA3tru88e 101.
* — iw LrikßsäiellSt.
 
Annotationen