Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0784
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
35

I'rlit'miM-Lonimi^8ion6ii.
I. Lan»ii»!«8iai» kür üiv ür^tllclie VorprüLunx. )
Vorsitrglläsr: Rroke88or vr. L. Lo88sl, 6ed. Rat, Lkaäemieatr. 3.
8tsllvertr. Voraitreoäer: Rroke88vr vr. Rraua, Ulbert vederlo-8tr. 5.
Rroke83or vr. Brau 8, LIbert Vebsrle-8tra38s 5.
RrokeWor vr. Ourtiu8, 6sd. Rat, RISok 55.
Rroko88or vr. Hsrdst, ^VederatraWo 18.
Rrokeaeor vr. 3ost, veueadeiwer Vaoäatraaae 32.
Rrokeaeor vr. Ro88vi, 6sd. Rat, ^.kaäswieatr. 3.
kroko88or vr. Vonarä, 6od. Rat, Rsusok. Vaoäatr. 2.

LlitMeäer:

vitxlieäsr:

L. Lamm!««»«» kiir <1iv Sr-41!«!»« HnuxlpriiklniL-
Vvrait^soäer: Rroke88or vr. v. Lo88k1, 6ed. vokrat, ver^tr. 64.
8tsRvsrtr. V oiÄtxeiiäer: Rrokeaeor vr. Vottv 6 b, Oek.vokrat, LerA8tr. 96.
Rrokeeaor vr. Ritter v. Laster, LisFelk. Vaoä8tr. 7.
Rroke88vr vr. öottwaoo, Rrollprwrsu8tra88s 14.
Rroke88or Vr. Lire, L6r§8tra88s 88.
Rrok. vr. Rn'Äsrlsii, 6ed. vokrat, L1umeu8tr. 8—10.
Riol. vr. vrost, 6sd. vokrat, widert vebsrle-Ltr. 20.
Rroksssor vr. Rlein er, 6sk. vokrat, IVildelw Rrd-
8tra836 8.
Rrokessor vr. 6 ottlieb, 6sd. vokrat, Lerxstraass 96.
Rroke88or vr. II. LosseI, 6ek. vokrat, LörA8tra88S 64.
Rrokes8or vr. Rrokl, 6ed. Rat, LerAstra8ss 106/8.
Rrot688or vr. Lleo^o, 6ek. vokrat, Lexpeliaatrasas 33.
Rrokessor vr.Lloro, Llorartstrasss 10.
Rrokessor vr. Xeu, Lräolceastrasss 51.
Rrivatäorent vr. Rrkr. v. Reävitr, vksrstrasso 56.
Rrokessor vr. Rv8t, LLaäem. Rraaksiikaus.
Rrokessor vr. IVa^enrnallii, Vek. vokrat, LerZstr. 80.
3 kür «Uv ^itltiirir^tlioliv V orprüviiijx-
Vorsitreaäer: Rroke88vr vr. ^.Rossel, 6ed. Rat, ^Laäewisstr. 3.
8ts11vertr. Vorsitreaäer: Rrokessor vr. Rrau8, Ulbert Veber1s-8tr. 5.
Rroks88or vr. ^.Iireiis, Lerssdsiwor 8tra38s 26.
Rroks88or vr. öraus, L.Ibert Veberlo-8tra8sg 5.
^it^Iieäsr: Rroks88or vr. Ourtius, Oed. Rat, Rlöoic 55.
Rrokessor vr. L.. Rossel, 6ed. Lat, ^kaäsmiestr. 3.
Rroks88or vr. Veoarä, 6ed. Rat, vsuslld. Vaoästr. 2.

') 2uxleioli Rowwjssioi» kür clis meäirüüseks Vorxrükiuiz kür ^uslänclsr.
 
Annotationen