Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0785
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
36

LlitZUeäer:

LIitMeäer:

4. liornmiMmi»!» für äl« r»ln>iir»tliekr H»Llptpri»kl»iix-
Vorsitrsaäer: Lroke88or vr. 8. Lo 8 3 eI, Vek.Lokrat, Ler§8tra8ss 64.
8tollvortretslläsr Vorsitrenäer: Lrok. vr. ^kreiis, LerZdeiwsr 8tr. 26.
?rokss8or vrHir6U8, LerZkeimer 8tra88s 22.
krok688or vr. Lsttwaoii, Lrovxrillrsll8tra88g 14.
Lrok. vr. Luäerlev, 6ek. vokrat, LIuEN8tr. 8—10.
Lrok. vr. Lrnst, 6ek. vokrat, Ulbert vobsrls-8tr. 20.
Lroks33or vr. LI einer, 6ek. vokrat, ^Vilkslm Lrd-
8trL88s 8.
Lrokö88or vr. Oottlieb, 6ek. vokrat, LerA8tra33s 96.
kroks38or vr. 8. Xosssl, 6ed. Vorrat, Ler§8tra886 64.
8tsll Vertreter: Laknarrt LKerls ^akok, vreiköni^tr. 3. 2e/. 826.
s. für «lit» pk»rin»Lvnt!svI»e I'rüfliNL
Vor8itrenäer: Lroke88or vr. vurtiue, 6ed. Lat, Llöek 55.
Lroke88or vr. Ourtius, 6ek. Lat, Llöek 55.
Lroke88or vr. Venarä, 6ek. Lat, 8suellk. Laväatr. 2.
Lroke88or vr. .lost, Xeueok. Vaaä8tr. 32.
Lroke88vr vr. 8 tolle, LerA8tra88o 5.
?rokk88or vr. 6Iüek, Lutker8tra886 63.
^xotkekenver^altervr.'W' ei 8 8Lr3n^,l<Ieinsckmiät3tr.60.
Kvi»in>^>«iu>> für üie I'rüluiix von >nIirLi«L:»iilit1«I
s. für «Uv Vvrprükniix.
Voraitrenäer: ^mtsvorstancl ^ o11v Xarl Lkil., Vek. Re^ierunAsrat,
Vaupt3tra88s 209.
^ Lroke88or vr. 6 urt 1 u 8, 6ek. Lat, Llöek 55.
> Lroke83orvr. Leuarä, 6ek. Lat, kleueok. Lanäatr. 2.
l Lrole88or vr. 8t, Xeueok. Lavä8tr. 32.
?ioke83or vr. Llueksririano, Lka<lewis3tra38s 5.
I). für «lie Lanxtprükiiiix.
Vorsitrenäer: ^mt3vor8tallä ^oll^, 6ek. ReZieroiiALrat, Lauxt-
8tra886 2 09.
Lroke88or vr. 6urtiu8, Oek. Lat, Llöek 55.
Lrote83or vr. ^oat, Xeneiik. Vaciä8tr. 32.
Lroke38or vr. Lluekerioaull, ^Kaäswie8tra88e 5.
V. Lonmilssloir für 4i« I'rüfiinjr Ser 9k»r»>vkr«i7.
Vorsitrenäsr: <l. är. Lektor.
Lrokg83or vr. 8ieberFalI, Leoxoläbtr. 18.
krokö38or vr. Vartellieri, Lrieäriek8trL88S 13.
Lroke88or vr. Lai8ek, llaoäsekuksk. Lanä8tr. 38.
krole88or vr. Li 8 8 om, Llumeii8tra888 34.
vr. Msklitr, Neue 86klo388tra836 18.

6

LlitZLeäer:

LlitZIieäer:

LlitZlieäer:
 
Annotationen