Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0886
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SrlsÄönlsnä ^ur. Tdsstsrstr. 3

(nkmero Leon 18
von vs»g» lldrsalt 19.
r.csmpsnIsAssll Ls1ts«-r1S.

?o1o
3lt1er^nt
VoLSlssng
Lelloee 3osvn
Iso»

krensosn
Ksckir-tz.

lur.
äur.

ZvlrSäsrstr.11
üsvxtstr. L34

1

vsspendsnssn Silo
IS.
flesäe»
Leäsr.
^«ol.
L-nxtstr. 824
vsnältt 1'nFSn
§0
SotsLs«
7rev^ssv
7L11.
8sdoenKLg.se 16
csjktLlsr- säoir
IS
3s»dsrZ
Leäsv
clss.
klo.ltekLnisnxro-
»ermäs 3
S«n» wrl SrisärtkL
IS x
»llkoräinKSn
^!ur.
Lirsvlsir. 11
Osrst LA»t»
89
SsrUn
Illen
Uni.
listsdrrZsir.SL
Osrstsn 7i Liter
19
Merlin
krenssen
8eä.
g rmä sei.. lä s ir. 17
Lsrstsnsso t-sr«n
80
l^säi
"
8«Z.
<2zL.«i.
.erösrxlsiL S
Lssxsri Lvnlä
19-
Zovxlvrn
"
2nr.
Dxlersir.34
tzkstsil Lerwolä
?9
ykkevimrg
W-Sö»
^nr.
LosenderxesK 10
Srk.rn Osstsil-Wläev-
»snsen germ.illreoll
19.
Lsrllv
M;ern
Inr.
Sr.^sntslKLsss 9
8Lstner 7rtivrä
8N
gsrnstsät
Irenes sn
k^M.
0L.Ns<rksr8tr.4
äs 1« 01>sv»11sr1s Otto 89
Susr
"
8LI1.
Ssixsir. 114
Vdrisi gsorx
13.
I,s»-7«1ä
üssssn
?Ll1.
Vsdnilvkstr.Z
vdrtst äskod
80
Prnn!ceni1s1
Ssäen
».äent.
19M» ». 3. 16
6Lrisiegen ,7osn
80
Hs i Ins
rikwLnisn
xss.
Ssnsssrstr.8
edristwsim Lmil
(!S
8siäs1dsr§
g'-üen
8«ä.
gs.rxloir. 146
t!drl»t«Lvll KeriWnn
184-
ffrsr.ersle i«
kirossen»
Nessen
krsnsson
?Lii.
riiii.
öc> !kbsrestr.16
Nim L. 2. b.
einin Ws»
11.
MMSLKi
Wir.
«ML-8LXS11Ä.
Llsnss Itto
IS
kkorsleis
Ssäsn
k'sä.
SerAsiNsrstr.43
eionisnniripur.r.'NI.
19
stllsiv
"
71.« ol.
2uü. l'ssrlsiLslr.8
vis» ffsivni
IS.
Soselsi «.«-'.
Ls^srn
Ls°1.
krlillsrstr. 3
Vlnälu» ;17reä
ko
VAIsnsork
rrevssen
Tlesl.
genZssss 8
Soesisr?rjis
19.
Lseii^zz-s
"
^nr.
änr.st.
Vnt.k'svlsr?»1» 8
loden gsrlerä
19.
ItsmTwrg
ksiGurg
Ls».
Lirsvlglr.1
iolov goiilsrä ^iräolk
13.
Nllnoden
klsMwrß
»sä.
Ssrxsir. 73
Nsiilsr
92
SrsNSn
Vreden
»sä.
"erS»r»ir.14
iodn LlkreS
80
Lro«7)kr8
krsusssn
«sä.
Ssr^d. "ir- 17
oim 76111:
IS.
ÜIvtzLN
"
?1t1.
Tsderstr.N
oiw Otto
80
vesssn
LnLnIt
2nr.
«srlsstr.14
»im Ltegkrisä
18.
Ztstiin
?reu8sen
»sä.
üsiebsrgsir.87
ollsis rertdolä
IS.
vsn»stsäi
Lessen
Leä.
Zox1t«N8tr.8ö
 
Annotationen