Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0887
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Medios»-»olks-
vqpEt» k»1t»r
so
L»sdurx
Lsadurx
c«».
drvvvsvNSK 6
0«u»«» Lstvrlvd
so
Aisrdsod
Ssäs»
Sur.
8»»»t«rstr. 3
ü«ur» Lim»
IS.
äodöv«»oor
YISsvdmA
üs».
LülsL» 34
0«rS, Lsrt»
IS
SiVLstsSt
S»S»v
Sur.
Xsrlstr. 16
e»s»«vv Llkr»S
so
Lsssv
krsvss«»
Sur.
0d.8«eL»r»tr. 16
V^Mt«m»» Sstvrtsd
SY
>K1L»1«
»»
lur.
8»u» godlasstr.18
Vourtiv «»IkxsvL
IS.
Ssrlsrud«
Ssäsv
L«S.
(is tsdsrsstr.33
vrsstorttod L»drt»1
IS.
kov»t«it1»«8»1 Nrdst
L-».
»Lrszsses SS
Sedloss-^olts-
druvvsvrrz 16
Li«»» Lrlt»
IS.
S»r1tv
prsusssu
0»».
ers»k»t» Lrvst
so
Vit«»
»
L,S.
N»u« M>1vsstr.L6
Crurtus 8t«xkrt»S
so
SsdN»
3»vd««v
6 s».
/vtzrlsstr. 7
cuSsll Mdsrt
so
Isods»
krsvsrev
6»».
b«r»»tsSt»r Lot
c»i»svv L«ii»ut
IS.
tldsrssstlsr
L»7»r»
>w»«1.
Ssr^d« dssrstr.19
evvs» ki»tvd»rS
Sy
8r«u»»od*»tL
Sr-uvsodssix kdil.
»Ul»»»»»». S
<wr»«iu»»rm 8»1t»r
IS.
Lxpslsdsl»
S«S«v
«»a.
ri»tv»od«1St»tr.L
Vurt»» Lsrl
SV
»«USort
»
cdm».
S»l»do1ti»tr.1
Svrtt»»^rtsärlsd
18.
7d«im
krsvss«»
,S
8suevd.1Sstr.L4
e»rttv« Lsrssrm
so
louäov

6s«.
Sottrmvvstr. 8
üvrttv» Zs1t»r
so
Sonm
n
Sdtl.
^vr.st.
Ssrölsrstr.S?
MtuxsvtstÄr L
0«r»Uco» L» Sslvriad
IS
8»11« s.Z.
c»i».

vsswml ?m»t
IS.
ürivstvSt
S»7»N»
«,s.
8vt.8soLsrstr.tL
vsdl Lsrl
IS
Ismästudl
»
L«S.
3«Lr0äsr,tr. 1
V»d1s«v» 8rit«
so
Itsksntdsl
"
S»S.
gsdvdokstr.S
SslSrvx ksrl
19.
j.rvSdsr'L
rr»»s««L
lur.
tId«rt-?S7«tr.S
luSvtxsdsk»» s.k?d
Lottstr. 1L »
Vsossv» Lsr1
IS.
IvSstLsdsLs»
K»1»ri>
kdtl.
L«»1v6»r ysosr
14
Ssd»
-
L»S.
V1u»«vstr.33
Li»« LtsMrtsä
IS.
vsrtsuvä
kr«u»s«v
6».
klüsk 64
v»Ll«1 Snmc»
SS
godsvssls«
"
L»S.
^vr.st.
Ssrxd» d«r»tr.38
usvisl »ritr
IS.
Ssrltv
Ls».
Lsr»t»11str.13
^vr.st.
v«d»«r» 8s1t»r
so
Zrsuvsodrsitz
SrsvvsrüivsiL c».
L«tt«i»K»ss» L
vs»k»ortd Lsrdsrt
18.
Uvtsrrodv
SsSs»
Sdtl.
2Sdrtv§«rstr.1S
L»»x»1 kslts Llsrsvöer 18.
/rsvstsSt
?rsu«s»v
Sdtl.
<r»tv 8doL«,tr.L4
v«»»tLSt»r Lsrt»
LS
L»nvd«i»
SsSs»
YLM.
LulsZe 30
 
Annotationen