Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0888
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
v»* 21«
80
Noisss
?r»N8S»N
Vs».
LLrsxsss« 3
Losdor i'rioSricL
80
ktvdondsod
S«Fern
'Ksol.
Lorrxas« 4
vsns Visen
SV
8«M»or8
Lssdnrz
2nr.
2nr.«t.
Soxdionstr.S
vsriSs^n Ssv»
2y
vermin
?ronss»v
k«.
vexier»tr.44
bsdus Ls»
*
80
Sodred
Älvds»»
Oderü.
^Vool.et
RZnseorstr.4
Veokor -,äNmrS
18.
Rooddot«
S«7«rn
?di1.
kdoivLSnnkoi»
Vevdor krtt»
IS.
»or»s
Rossen
««S.
?1ö<-d 34
V«6«r«r LlkroS
IS.
üoildronn
SUrttln.
ü««.
-kl« insek»iätstr-84
vokknor 2alrsr
10.
»2rs
Lsäsn
?dii.
Ltroddoi« d.S.
vokorvlSdiltxx
IS.
^roLSrsdst»
Losssn
S«S.
2«dr!»L«rstr.48
volme Lriod
82
«riaron
xrevses»
2nr.
örviw»nA»k!S» 16
vst» 5ort
18
Ävrlsod
Ssäos
«öS.
vkerstr. 8 «
voi» Nsltsr
82
vurlsod
Ssäso
Nos.
SilSsstr. 7
VslssosL» Lrnst
80
SoiSeldorx
?r«n»s»n
2nr.
Ssvxtstr. 816
voolcor
IS.
3tntt§srt
ösäen
L»S.
2vr.«t.
SrUoicovstr.LS
volssüri fordert
20-
I-sdms
kronssen
Os«.
?1im,o nt« l odstr. 16
volldst» Rodert
19 «
kisstivtz«»
S»7»r»
».Sont.
81n»en»tr.8K
viwsertLd Modsrä
82
Sortdoi»
Srevsson
«sS.
dsö«adnr^«rstr.L3
"tikt«Mlo. Ns-
d«»»ok» 7»1t«r
82
SsrdorL
Srovsson
?dt1.
zoldsvs«,
Lemdvrs Nsn»
IS
vln.-!»ri»e«»1S "
kdil.
Tdostorstr.8 s
L»»od Rodort
SS
Lsodsk kondvrx
Ss7»r»
Ls».
Rodrimod, k4etr.
! vstormsi« LlorsnSor
-roidors
Ssäo»
«öS.
5ItnK»vtorstr.6
Lstdlskk«» üllssdotd
IS.
'/lonsdurx
?r«uss»n
vs».
Ssrxstr.87
V«tt»«i1»t?ri«S«
19.
«intsrsdsi»
llssso»
7di1.
2ediii«rstr.S
vioodssn» ,'ldert
IS d
Solo«
öS Sen
Lol.
Slsod 58
VioSoried esltsr
IS
^«rüdsnssv
"renssov
?d»r».
"s»»t.
3odroS»rstr.3S
Siedl 3«orx
14.
Lot ZorLok
LsSon
2ur.
2vr.»t.
MD.i-'e» 5o»»sstr.L
Ltodl «sltor
20
»»«Äioläer
Srensven
VS».
Krsnxrivsen «tr.32
^viodl nsltor
18
«oilesrotlor
"
r»s.
2odrsSorstr.1L
t!Ziord1n§ "orio
18
Tso.-,ivä»v
"
?di1.
?1in5«ntel«S» 86
rviossr 2»i1
80
SssikolS
"
2nr.
ZtoivLSso* 7
vlotort »sn»
L2
LsnsstaSt
svdvsde.
N,i1.
?lS«d 7S
Siotriod "srxsreto
1?.
8!rsd«rx
Rvüolst.
vd»».
Sto iRorvex 83
kiotrtod Skiidol»
i
82
Lei»»
Rossen
vko«. dsoädsosstr. §
 
Annotationen