Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0894
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
-»lÄsr ssrsMm
IS ?t1U»LSN
twä«.
8««.
AsIsZ« 33
killen» 8srmo i-so
19» rreiSsId«^
rr««K?sv
xeä.
«lttslstr.lo
r»1s«rmt«lv ?.u§s»
Lv rArtL
Zsxers
MZ.
»rssprl?! ?!»8S!r.31
r«rm»r Nrrt
?') MMsDv»
?r«va^s»
«sä.
t-lsok 34
r«ve1«d j->rits
.
8«1ä»1dsrtz
sv-i«L
<.!W.
'ÄWüSIWiSN» 38 »
^»rt»srt «Mg
19» sorss
8«»n«A
«sä.
!»rtz«tr.7S
Ä!--..-?S1t>bsr,ü US,
ksimrlod
1v» I-tkS»»
?r«'-i»8SI!
?dt1.
Ssvxtstr.ILL
r««»1»r r»r! .-rirärivd 12» ..ed»tt«r»s1S
Ä-äes
7d»v1.
"«s»nd.r.Ss1«.34
x«t»M 3ossk
IS 8 8«bk-an>.r !s
«ssss»
8sq!tstr,S4 »
r«vÄt«sLK»r '«o
89 ?rsvdevrt s.
."reuM ür>
L«ä.
Rir^Air. 7
«Msis, 7iSkä1.
E«msrstsi» "urt
IS 8 Srstdiirx
Lsös»
(H«».
kevlinK LdiNpp
IS isor««
8SSSS»
! .ssrit.
^vr.sl.
Mrxsir.ZL
7lo!» kslsried
Lo l^rmvss»
i-rrvk-k-sr.
'».'- r>re1§."?
e1«S1«r
IS '^«.-''sc«irnv SsSsn
Trrsl.
N.2«e1k»r«tr.A
^tNdkurs
17» MsmdrkK
FsS»s
e«s»
9rvr.str-.LL
Vrst rtüo«,sgt»iv Ottkr.lS» SeLSKkvrF
?r«v»'«»
k'»-n.
8»«Ptstr.1§1
» tnjMv iÄrösIL
IS llMüirrrsi
M§«r»
er»«.
rrsa- iksdvrstr.S
«tnWr Ärl
Lg Ir-sästüdl
"
Mä.
^-«rdor'Lirrtr.L»
?1»!c Sslrrrtod
IS "sstdsLsn
8s?-sk«
L.-jSvt.
-erS»r!,tr.41
?t»k «erbsrt
18 » Mvodss
S--)«>rv
cksA.
»rlstr.lS
?in!c 3r-w«
17» Lturdrrx
«r.rttr>L.
crs«.
Ssrlotr. 16
kt»t«r Lsr-1
19» Lrsi.v-1
SsSev
«sä.
Ätsürstr.17
klsodsäsr ?r.Is
17 8«rNv
«dlosr'dsrL 3§
ktsvrsr r«tr>
LH Ä«Lork
'cr»»ir
8str1 "otsr !!Ļv
ktssksr VrsLS
18« SetSsNrrx
K--»»
x»z.
gÄrlsMtisrK 7 d
risodsr Lsrssr.s
17 Lrlart
-'rmr.-rsST»
eZ«.
>s»1sr,ir<i. issr -
?tsod«r Isvrsns
LZ 1»«tsrd«vk
6«S^»L
«'vr.
«11s« 9
L0 Sri«-»«»
krlsärlolstr. 8
kisodsr «kx S-iarivI
IS 8 "«ssns inL.rn
S»ä»v
7dN.
jr«isvr. vst«it
kisodsr k?L»
W kSKS»
Zr-vds»L
4«r.
?«rzstr.7S
lftsodsr. -läessr
Lv ?säivKdr>rt«1
L'.äsv
vri.
!^zdr Äsrstr.55
^««k-r 7 illsl»
Lg s«ri»1d«r§
g«r.
Lr.4-.».r!vr--,Lrstr.?2
MtsvLIsr Li-Dät
19» 8smür«>«
"
CtzS.
N».. 1»x-di«str.L4
L-7. 95V,
-r>ji.
' !Z<-> 67?
 
Annotationen