Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0895
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
F^toror k>rL
IS 8
ztvgsv s.v.
KizLov
r-oä.
LdN.,Mtsr4>Ll1«»-
strsss« 1L
»1«4 Essdstd
L)
Dtrlsrvk«
-
N«s.
r.sr-ü«r»1r»ss« 43
^1»«k»»trs8«r «sivrtd-LO
?»g1«od1o^rng Ss§»n»
Lss.
r»ts«rstr.W
I^locdr ekarlott»
Sk-v-tz
7r«vs??»s
r-kil.
«. '«K1v88rr.LS
,1«<--c Otto
IS
Mid«»
övä,«
S.SSDt.
sedrissdojs
Sir«» ^is«
L!
rrsvirkvrt ».«
.OrsDsso»
O-W.
Ä?i^orstr. 7
rlvto «rirot
IS
Ok«6sd-dn
»so^Idg.
^!r.«t.
ros.
Oütsrr 'tr. §7
»lüg« LävorS
IS
LorlsrMo
Saäsv
Uirsdrstr.1
klvg» rrt,äriok
SO
Idir
«
7'rr.,t.
usm.
«»iLL» 14
ior-Ioed vor
»1» »riv«
IS,
»kortmdr
K«ü.
b«rsrudsir.4S s
-««>» Irtoärtok
IS»
Sn-ssvdv
IroMkov
k«4.
'ss»vk.OZ-tr.S6
^»ot» «orvor
is
rsr«i»
«olssr
k!«S.
1vtk«rs1r.38
»««11 8»1s»
IS.
1LN0»L
ns^srv
^vr.st.
v«s.
«1k« rt ZsAstr.1')
L—rSor ««rdort
SO
O>-«r1ott«ü>g.
?ro«»:»«iL
3vr.
ltsvxtstr.ILL
»««r«t»r «Ms
IS -,
Svrson
-
pȊ.
k«u«ck.Oästr.74
««Ikorkd Otto
LY
>»ötssd>
.-Eimi«»
7k!1.«t.
^vval.
nsn«rvsg 7
Foo, sltovs
IS.
L»td«1
0LF«rL
Nitl.
>Dk»fk«rst«ät
-ordsnx 8«b»r1oL
19 8 r.rk»rt
Srovsse»
k.äsnt.
sslELM tk« Istr. 19
»r»«sic«1 Lnasssrt»
rs
L«1ä«1dsrg
Hs 6 so
O«s.
"1v»«utL! Istr.LI
rr»»u^«1 Lrvst
L>
«SlL
?r«v»s«rr
^ur.
L»1s«rNtr.S1
rrsvic Lost
N)
Ar-RMso^iß
«
LȊ.
^ks l ks 11«u», !rte-
golkLussrlästr.LI
Frsvic Lntou
LO
M1«do!»
8«c>M
<««.
»osorstr. 31
»«mk srlsd

Lortondorg
krovs-E
ÄittsrsLisrstr.14
?nwic 5«r1
IS.
Soiäolkerg
Dds»
xvr.et.
OiW.
8»vxtstr.1M
Rnmk Oarl
8O
NWLdrÄoic
?r»vss«s
7LN.
?»tserstr.M
k'rsvk xvrt
19.
"«rtdot»
Ssäon
"ss.et.
Ivr.
«-drÄrrstr.36
rrmL VsrLus
LN
»»o«v»k«rststo "
O«.
LvS«r.LLrx.»Ärn-
kvkstr. ZS?
rrsnic„Itor
IS.
?koi7r>«t«
»
^vr.
LvkrSä»pstr.4Z
»r«»r» >!v1iüs
LN
Zromen
SsvsssLsi'osK 16
rr»akood»rg«r ^osexL
SO
Sorg
Ns^srv
T«ä.
«srrSsdck. 1<Sstr.L8
rrSR» Mivt
L0
?rsaSc»ntt>s1
X
Usä.
Ertsgorstr.7
rrvvoslcsoodt Otto -r.
19.
U«o!rsrgsrtsod ri'irttdg.
UM.
S1«D«sstk-.S4
xrsä« Zorvor
19 r, Sr«vv«d-»slg vrsdmg.
x.äont.
S« rgk« s.« rstr. 137
»r«ä«rlrtl>g »otorid!
19
kd>1o»
"rovss«»
K»S.
So1»hergstr.1S
 
Annotationen