Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0896
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
rr«! 3vzo
88
«sststt
L»Ss»
' k-M.
IS.
k'rridrrxr r krttr
E«L -.vLSv
!«t.
»°»vS»Lb«r^sr Llkr«L
80
SUrsrsod
nlrrrdK.
.'vr.
^rdnärvtLsI?rttr
17.
Lsodnstz«
?r»usssn
.lvr.
Zvräst ?r»v»4 ?s«1
80
3od»1^«
-
,'vr.st
?r»Mä xrtt«
A>
')sr«stsklt
!!sä»N
( «R.
?r»x ^rtdvr
13.
:>öNir!^sv
''
?d»1.
7r»xkrt,SriÄi
IS.
Us!n5«iis
x»s.
kr«- -!«ün1§
18.
ksrlsrvl!«
»
WȊ.
"rsx "l1d«1»
M
8s?mds!«
»
Y-W.
?r«7 i>!15«1«
IS
t'ssrsns
rsodssv
v'Les.
rr»5dur§ Srms
1Z
L«lvta§»»
Ü.L»8».
L'«ä.
kreFtsg 8«tnr!vL
19.
kooicsnksts
SsSsn
Srir.
?r»xts§ yvLsr
IS.
"tsrräsl
k'ooirlkg.
x«ä.
rrsxtsx?«>u1
IS.
I-tllrndvrZ
?rs»»s«v
>'KN.
krtoii li« ivdois
19.
Ssxern
! krtoL» Läolk
IS
LsrliL'
?rsv»«ev
rsä.
i'E.et
- krtoäsrtvL Lldsrt
LS
LtWssrdvk
?kö»v
-7vr.
' krieSlssrxisr!riks
18.
61»initr
SrsvsE
8eS.
- ?ri«äsL!iL Mrts
L0
VLLsLbvix
Zsöen
«vr.
; krisässus sill-
16.
S«rL«n
"
1«ü.
"st.st
krtss kr!«Sr.L>-Mst
is z
or«s
Uss«»s
krtss krisä»
18.
L»!»SI,
Zsäv»
UL3.
krtsss g»or§
19
vstldrsm»
«'irtt'vZ.
?1rt1.
krtvedssrrv "s1t«r
Ly
kr«v>ckvrt s.!'
.8»ä«r
Tdsol.
krtt«!d üolsa«
L>
I-UäÄKSllLsSV
?^7«rn
-"»L>.
kritsok xsrl
80
krsvLkvrt ».!'
.?rsvss»s
"st.
krttsol» Arl
80
Lsmrdsl«
Nsäe»
Ssi».
kritsolrt 8sn« Rsrtisrt
W
?ci»i
»
Y«M.
kritr «-'rienricil
10.
Lstärldsrtz
"
xdti.
krtt« Sröntg
18.
krstdvr^
Lrsssv
c««.
^ krosltolr Lr»,t
16.
Lpprteiv
krsv-,k-«»
?M1.
krsltvli isrjs
18.
vsrvstsät
Lsossv
?r>ti.
/ krönt» «»1t»r
19.
Sittiss»
LtscL.
ys»tsi-r.
Lur.

nörsrstr. 38
itüms t«»litzSv, forst
k«vo
NlELVstr. 44
»s>,7->ofxtr. 8
:iit?^tstr.194
lldsrt-'.xsir.II
"vt.rsulsr «Ir 8
elüv^ S1
"drüL»rstr.13
?1».?»!Msrak>oFstr.
^d^irä«!'!- tr.JZ
Lrit.ksvlsr ?«1r 8
"«1>!11«rstr.18
vsrtonstr. Ly
LsȊ sokk. IsoSstr. j
19^
«dsrstr.LL
äLlsK» 51 s
yd."e8'<Lrstr.L7
Lv rilsi« I..15.1L
7Ä>rso«retr.11
Lmsrstr.lL
8««pt§tr. 169
Issädavsstr.17
lvSni <;s5'k»n.I.vS-
»tkstrsss« 4L «
81stv5»tr.1
k« nLiiL, 8.6.
"K-L.^'-AVStSMl.S
0d.?sv1«r?»1r 14
Süvsser»tr.32
Trisksuksrs 1 »
Sn!vK0rstr.7
^ekl.^olkstzrvLvrn-
v«x IS
 
Annotationen