Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0897
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Krz« rtod
IS
isl-Lnktnr-t s.i.:>sv8?»n
M.-t.
VsrUL« tssrstr.61
?rvM ffrtsär-tod
IS.
^mnsntdsl
Ssüsv
«st.
Mtssr-stn. 7K
Xrvnstn c«ä^r§
19.
Distdmvksn
Krxsi-n
S.äont.
Md»dokstr.4S
Lrvokt gsrdsnä
L9
:1«n»n !.7.
Ssodosv
^ur-.ot.
0M.
vdlossdsrZ 17
«rstk Atldsl»
so
1«»dsdsi»
Ls^sr»
"SS.
'rvtn-"koä»str-.8
KvAs r-sst
IS
^äsn Kodon
" .
cs».
I.väm csdsksn,9»t-
1-rstr. 1
kovds ''isznnnä
IS K
.?sr1srr,k«
F«äon
ssä.
Asräsrstr.SS
Lvods "t1d«1«
IS.
Ssmdnrx
?r-»v«ssn
V.Ssnt.
Vkm. «ssntslästr-.^
?uods "tldsls
IS V L«iüi«m
Saäsv
c»°».
"<?dni«Ä« ia.lsdu-
dok--tr.37S
?ilr«t 9urt
19
Mir
krovsssv
Noä.
'/rtoär-todstr.10
tmrtd ^ossk Sondsrt
80
Sion
vtsod.
,'NN.St.
0»s.
SonAstrssss 11L
Msslts -«Itsr
so
I^rvkSN
lostsrr.
Zsäsn
«sä.
SS usssrstr--38
i»ü>r «rtts
18.
Iodtllinßotaät »
.ivr.
SWi»«ntd«1
kvkr V«r
1§ S
lodttltvKstriät "
«.ä«it.
3»«Mntds1
i9idr1svä»r> «tldsl«
so
8»tL»r
S«sE
^vr-.ot.
S»v«nL.cäs1r.7
Knnks Vvstsv
IS
Hvä»
Ssäsn
S«ä.
l^äsr>dni-tz«i-s'.r.L4
««»ksndsrx ^rttr
v.
V»1,r «tlk-la
Kl
Srrmsn
?novk»°»n
!'«».« t.
^vr.
?rioärtodstr-.7
IS
i «Mktrxü e»
?NS«M?«V
cd «s.
äldsr-t ««xsir.7
Lvodosski ?rsns
89
S!!srkr"ir:'<sv
>1
Lsä.
Sodrdsodorlästr.190
vssdslstv «stsnmä
so
«tstlsbs»
»
Lsä.
ur-stikönlxstr.4
VLä» sltsr-
LS
xnsosil
-
.Srr.
'«dnlüsrix-s'ss 18
Ussrtnsr ^rnst
IS.
-'ovst'>7is
Hsäsn
U«rptsir.886
tzssrtnsn ?^sn
18
SSM
pr«NNk-«L
!'d«S>.
'Ivdnöäsrstr.M
Lsttron iZ-wv
so
I.l«s
Noossssv
VS«.
asräsrstr.LS
Vst *r.lultvs
17.
Rorm»
Asäs»
cd«o-
"olindsoli ^snäsv-
sirsess 7
Ws11< ntldsla
14
Ulis.-Wfortsl
-
Tkool.
>!od rdsod. i'ssors-
vsstr. iS
Lvllsnstsiv pr-mm
IS.
?tek«1
Wxsni
0W.
"«dsUslstr. 3 s
VsväsndsrZsr von ^otsx 19 R 1t«n->
Zsäsn
^«r.st.
VE.
biaäsnvsZ 7
vsnslvkk ?«näin»nä
LS
Lvtotx
gSWSN
V«8.
Ssvptstr.66
Ssvtsrt ?sr1 FossL
16
NetäoldsrZ
Srräs»
?t»l1.
«nsvL ^nsnkkstn.IL
Lsrdsll ^rss«
IS
Aosksv
-SrrlknS
^nr.st.
Ärxf^nssr-s« 1L
Vsrtr,'>«k»
89
Solstnskors
?1v»1svä
^vr.
Ssiäsldsr^sr Sok
llsspsn ^svl
IS.
jrnsdsr-x
'ronsosn
kdtl.
ÄtnKsrstr-.ISt
S»r-8«rt „sltksr
13.
nd« is
Z-räsn
rktl.ot.
Tdool.
Astnzsi-str.li
 
Annotationen