Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0899
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
L1»,o1er ntio»
Vt»»«1er iliei«
Vt»N-«N k>etn»
Stessen seiinvt
Stidsrt i^st
Starker 6o1k
Littet Lsnt- retd»
vilisLnn nSolk
ütvttnM klerb^rt
Sir «er ?<vrt
vinrrsr Nsr
vi««««» .^«N
Vir.it r?lr:t
L1«teri>«r - tideli»
Viettcvdsrg Stto
Sit isomer vstr.»
xr.^ioctmsr S«r».-na
Ui'Ioir - r-LL
Swsitr- Zerrurns
Üov^sr tex vier
llväsek üesr-tz
g-ät <sr1
6o»dd»1s ^ossM
6Sd«i SvK«
SS^si H-ri
LiLrlx Mtir
üsiler 1i«r
Sv»rrv-;vst
SoerK»« r-nnl ävsr-6
SSrtg Xriri
Sari ^.iiLirä
von yoerne M-rtstoD
von ,;rtestsiA "ur-t
öorros 8»riiv

re
ütroisv
^ i-s«s -sn
?-
8»r-.novsr
"
13.
2»e!kr .-Scsv
Wrxsrn
80
L«»ttrr?eLSs
"
iS.
^r-l.cd
Asnrn
iS
Sieäel^xk
, Är?«rn
I?
° ievdvn;
. rs«r-x«s
8-2
"ro.^dooireiiirt» A xsrn
IS.
bördlet,
Mäs«
80
r'ossv
?r««KSLS
83
I.'.7nr>s im
Vt-4sv
17.
2«issv-erK
S-'.äe«
80
LlltliStm
"
18 «
Wksrisl
"
IS
Xvi-tsrärst»
iS «
iltelokslä
S»<i«v
iS.
k:.rtd
Brixern
rs
tev
yi»k!>!.
«-ri»r>'.
8L
' stsnrot
? rl ik...
17.
Xvrlsrvk«
Itriäen
19
L«N!Ü!«!>L
«
14
SISSLV
?r-«vs' «k
Lv
lÄ'S'.St
"
17
A.IZÄivt
Ätäev
11.
Seklriderx
"
IS.
MAlli-st»
"
is.
IriAevvsii«r
"
IS.
Kr»^r 'vt»v
?N«VKA«M
IS.
K-sitmtvicev
"
is
LÄrisrick»
Fsärv
i?.
co»tAt§
SsF-rn
?c
berliv
L3
ndlou. -'-rl-car,- ''
t>nr^
22
S-'-tsv

Ätd.et-
1-SU.
slik-ntr.ü
^sä.
ZiuMEtr.32
2tM.
n ii'.S
7?>-oI.
^rörlsrntr.S
"!.'st.
37
" ''I^'vnerlästr-
Tli-vl.
i.<-e rni--.47
^e^I.et
.l.it.
- k 7
"Iso?.
«rrM.r-, 4
Yr-M.
' s r« t» 11»1»"« >;»« 9
LsS.
7<'>>i-SZor'xtk'.3'!
3nr.
L» v«-<oLi!3-«x 8^
-)r-i:.ds?xjsti'.54
71-sol.
54
8«t.
Mkertsi. odere-
r:i«4str.F2
K«4.
ieEknr-x.tr. 7
iil.
Satserizr^ns 6
rliil.
S«drSäsrstr.L7 -r
?1N.
8«1'»l!o1tstr'.14
1-Lii.
Drrl-'.'üi^ ^Zir.L
r"nS<!t.
««vj-tstr. Lis
.i-S»t.
>->-m1>e-i«, 1-e in,
L»«,-rs«rx:tr. 8 »
i'LÄ.
L t»d«r^str.3i
Titt.
Svxl-trnxtr. 8
: .^nt.
?-s.s5«iNLi'.-!ir-.7
? !! E.«t.
t.
d'eä.
?1«>-»7>ri-»Istr.i4
(r-s.
^tsslsoll
y«s.st.
2vr.
''nisrs '-.-»"ge
K«ä.
Vv<«r« in:---ne 87
c-d.''»o'-^r-tr.3
Oi«.
Lonn1;si!ü. S.I.L.
^vr.et.
c«!«.
-s»tt4«LÜS.'-S Z
cr!?.»t.
r«tt»sL«2Sv 12 »
Svr.
^,ir.
S-'i-lZeni-tr. 26
 
Annotationen