Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0909
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
8«^»«w Krlt,
80
Zoodolt
?rsvss»v
F»r.
L»x« l-ottkrlsS
So
öodvsrss»«
-'
k?sö.
Fvr.st.
OLD.
811» ?»V1
20
LarmdiliL
Zsöe»
811ä»»1rs»S gslorlod
IS
Rsläsldsrx
»
6sa.
Illänsr krlsörlod
80
Ulssdsäs»
krsusssv
kkll.
gl^snstovk Kuäolk
80
Vortwrmö
"
«st.
8111 tksltsr
80
«Issdsös»
»»
Für.
Ül11»ad11v>r 1»ä»1«
IS.
'ÄllsoislS
F»r.
81111« prlsärlob -ävsrSIS
HiM«
Ssslssv
F»r.
Lllxsrt Llkou»
11.
kswdurx
Vs äs»
Lsö.
Sllpsrt Nsrl«
82
NUrvdsrx
ZSFsr»
Usö.
S11s»1ts üvrt
IS
d.IiivL
Vrsvsss»
8Ȋ.
S1wm»1 gs»s
IS.
SslösIdsrZ
Zs ös»
Ki«s.
Llswsls LSolk
16.
Ägmotslntz«,
n
Nrll.
LIiMvIsSsüd yrrt
19.
vos»»vistw
«
Lsw.
L1»1»1 ?,tor
14
Lsxxsoislw
kssss»
x»a.
glnrlods gsrl
80
L»s«v
^rsvsss»
kill.
Alfrieds "sltsr
IS.
lUtzsoic
I-rdoelc
Ldil.
Slot« -Sri
IS.
i'rmrlsbsn
krsusss»
?d11.
Nlnrlolss»?rsse
M
«lästsät
"
Vsä.
81n»1NA»r Fsvod
IS.
fdlssrslsutsr» Ssxsrv
usm.
Llpxlv» Fl«
80
2vt IotisölrtW Vtsok.-
Zsltl»
?K11.
glrsoL llkrs»
19.
Lsvolsls
Hsäs»
(üde».
glrsod Lrust
19
Llsksls
Sssss»
L.äs»t.
lllrsod i!r»st
80
Llmdslslm
"
«sö.
Slrsol Lr»st
IS
kLvlldslw
Zsäs»
2«m.
Slrsol ösrlisrl
IS.
Miliisvssn 1.
I.krsvsKS»
F»r.
kdll.st.
L1rso1.il 8s»s
Slslvlt-
"
2ss.
ülrsod Ssss
80
Ststtl»
"
F»r.
Slrsvl ?su1
19.
Ll«7
Assss»
LsS.
Llrsod?s»1
IS.
N«d1
krsuskis»
2vr.
Llrsoldsrg Nsrdsrt
80
Drsslsu
»
kdll.
Slrsodsl L11»
82
Königsdütts
»
Osm.
iilrsvlkslä 51«giert
19.
Vlrsvis»
"
Vs».


HrüvksnLoxkstr.jk
?l8vi--str.S4 »
Oodrüäsrstr.S
K»r1»trsk« 18
klssslßssss 1
S»»ä«LL.LSstr.SS
12>s.1r>1ssnrI»Z St
81«8sU>.1«Sstr.3
V»t.Rso!rsrstr.30
Z1,§«1d.lSstr.L1
Hlsiökstr.l
SrsLsmstr.35
Nsvrcksds. 1.12.3
SvbSnsu d.Aöldg.
?,sdms»gL8ss 38 »
N^slksuss».
gsvxtstr.l^'
7r1sör1o1str.1S
2»§r1«str,1
üSslnkSrstr.11
krs»M»tds1 11»-
ä«ustr»5!ss 38
Su^strssss 14
VarKlslssrstr.71
5sx1srstr.17
!?odrb--lldsriiir.SO
ZÄunkeim, 3.8.13
M ssrstr.18
3111«1sistr.11
Wr1o§orstr.8S
llotsl r.ksrLso
Msrstr.86
Z»i-§str.81
8s«ptstr. 39
^so!srstsös» 11
 
Annotationen