Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0910
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
81i4«ks«im Llts»
W
S»r11lr
S-lFerv
"snäsr'str.43
ülrsvdvsn» - öslk
Lv
Ivrlis
kr-suMSv
L»S.
Ssuptstk.LIS
L1rsv1««m?«u1
19.
Mrr>L«rtz
Zsx«ru
l'»s.
'«d«tte1»tr.6
lltrt Lv§u»t
17.
8sruü>«1»
'ÄMSj-
1!«ö.
Ntsel.rr- sriod
St«8 L-»1
S)
Wrvbi»;»«
Irsvssev
«dskt»1!r»u»,N»-
8 »1^»
80
Vvrxatsn^»»

SrstLd«rxM»8 4
8oeLk,1S Otto
W
I.»»ß0
iipp«
8«ö.
yoLtktK»ss« L
Lovd««iv L«
ro
':urod«rß
Ssxsrv
8Ȋ.
7d»»1«r,tr. L «
L0oLt>«ts>»r?.1to»
19
''»rmd»ie
MSsn
N,ck.
ivlnx« LS
80«ir,1 F«Ä,i>
13.
g»iä«1sdst«
"
.>vr.
'«d.ikk§»?,s« 4
S»«tsr Tksoäor
1L.
zkrssills
"
'«bsrkti'.IS
trii^en. ^»svs-
Soklsr 8«ir»riod
IS.
ÄrlzvotriL.SL
esN.
1,sksr-sir-»5,« S
Soknsr cvr-t
19.
Novscd
b'.vodx.
"Lil.
^siTösrsIr.S
Nv«1w 6jUi»1«
IS
Zsxx»nl!s1»
8««n«L
L.äMt.
Sd.''»v'Mr2tr.14
Sodse 8orst
§0
A»I1,
:'röu«?«ir
kkll.
8jrsodMss« 8
ÄSdr 8«v«
17.
Fsjäel'oer-x
MSs»
x«ü.
7»lM«r-g«tr.L7
8va1k?L!11px
IS
Ärvädm«"nr
77
yko».
Mr§1.e1mrrstr.4
kWmwtiESr' p«nkr«S
18.
yorisisnr
»*
SsA.
Svr>»«k äldsrt
Mr;d«r§
«»S.
r>drd«ok»r«tr.1L
tzssolrsvsk trW?s«,
Nömtx ImöwiK
L0
8ss»«1sd«ok
Y«P.
3t..'ss»ksd»us
SSrutvK ü«L«
IS.
Ssi-ZsIdei'L
C«l».
! »voddokstr.10
Svrvlox!?dr1
17.
Lsiäsldsrg
"
8«L.
övr.st.
VSvÄLskstr.lS
Svrst A!1d«I-!
IS.
Rs«rdvi«
xisolc 7S
SSss Ytts
IS A Lsrlsrük«
"
6«»,
rsrrsvMLü« 17
8v^ evrl KolkKsvK
LV
SsS«m-Ssär»
Ssösn
y»ki»7rstr.11
Nolsr I.vävlZ
LS
kirMlvsvs
Äsxsrv
r«a.
?s1rttz»ss» 8v
goksper MUsr
Ly
Zsä kstvrstkl Z«ä«s
tt^«rstr8^ss SS
8skk»rtli 8i»»s
IS 8
7.Ȋv1kss11
«
Sk»s.
»IvLMsir'.IS
Sotksrsv» ävzv»t
80
ss«;?e1dsr§
Vs«.
8«v«
8sk1««m Lmil
IS
ss«r-1 «»-«>,«
.
Tksol.
"So,srst7>.37
13.
ysA.rt.
Liti.sLsiL yosUrrä-
Soklsvas Lk-«t
"
<1ur.
sr.sk!«» 82
A«kk««>v ?7°»Ss
LY
?r«us»«n
8»t.
?vlLZ« 6s
!okk«svv ?rit«
N
LS»»L
-
r«s.
!»sr,tr.^1
Zokkssnn g«rd«rt
ISs'
7v1««<>
8»>LSIl
?d»1.
KSseliZsss« 7
lokksM» ^os«L
L0
Zrs-xltr
krev««sa
0»N.
s«1>«1««iq«!?m! 14
 
Annotationen