Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0911
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
LoLk»«m »rf.orol«
So
7r1»r
. rsos-iM
LdüA.
'Ä:1essd«rK 7
SokLosna k»ri»
IS.
korts
?reu8s«n
r,s.
Vko^tr.M
Lok k«Lr n Lortte
SO
Lls^oilor-
-ÄsrlÄrSsr7un.
-^nSlmosslr'.rN
Sokkoonn?«v1
rv
Zorllo
Sr-ovskS»
Svr.
?di!ossM«r>v«x 18
Sstüwno LloLsrS
so
Nlsod
"
Svr.
8--rrr1?1«t» 1
Kokk»«>L S«1t«r
IS S
vr
M>S«s
<2>.«s.
8l«ioKss«s 12
Sokdstv» r»lt»r
19
Lkrloroli«
»
WS.
Sokwoim Lrlvr
19.
?k«IlM't«rk
N«S.
ii0«srstr'.3r
Sokooiw SM«
IS.
Somdur^,
U.Sovt.
vr»rstr.14
Sokmut» Sotvriod
13.
AI»
?r>««sso»
8oS.
Loosolr.16
SolÄM» ^i18«1s
so
I-oS»tizsdbr«e>
iLMrs
?K11.
!.uS»l8sA,-k»». 31«-
MlrvicvtrM
LoL»o1»t«r xrsa«
18
Sr»vn»M»«ik
3rovkȤ.
Svr.
7»11»vi,-«A«0 1!) »
Sok»tM,1«r!«td
18.
Slrsoldor'8
?r«vsr-«v
>!-«->.
Sknäso^l!.I-ss1l'»L7
Loxrot» Sr«8»rS
17
ssol
"
8s1.
8«v«»s^str'.L
Lodl LÄrUi«
W
NovossburK
NWttdß.
?Lil.
Nzvs«ßr»1i'.r4
Loli Aotov
1S.
lLSssdnrtz
8k>SM
LoS.
3«1»i>,rgs1r.37
Soll SorMva
IS.
Lann^otm
OK«.
'0,N.U«srk»1Sgtr.S0
Soll«»» 01t«
re-
Loiäoldorß
-
8vr.
3sbnNst«t>!'.S3 o
Sollor Lrnst
is 3
»Ssnirodon
s-Lons
«»«xlsli'.bl
Lollor rietvr
IS 8
-.Sssirvdon
n
U.ÄMt.
3s1.rcks1str.41
«va Sollrv vorl
1S
S»iÄ>vr8
Larsdors
Siir.
"visr-s-;i,-.rs
Soll«««» ^irt
so
Slo»s»L
N!il.
'.Mlrr-ickoSsstr.lS
Sol»ls««r 8ritr
IS.
kMirrbor^
MF«nr
^ir-.ol.
0««.
S1v«v«1r.17
Sosoxor Sn-gorü
IS
Sorll»
7r-»v»E
^sä.
-oKIktMSSS 10
Sossel 8« tvrlol»
13.
Nlllelkioolidsod vttdx.
vs».
"r..«t1»1g.18
Sloolc Lolsriod
IS
Vlsrrckil«
SsvE
VsS.
* 1srv8s ts.Wtlious-
»tr'o.-'ss 7
look Wrl
IS
71srs1-»1w
u
0»N!.»1.
^ur.
^Esos-slr.?
loop» :>.l»o
17
Z«tü«13erx
L»S«n
«-«».
L11vtz«v1dt0l! 13
lopk r«7l
so
N«1g„-M»vr>>m
?rrns^«n
7!>.ss1.
SSu»K»i'8tr.S
loxk Lo ink-tok
IS.
LrLdsodo»
U
W11>.
?orxst^.87 o
Iox»M» iivSolk
IS
SSlL-ZlokenÄfti-s «
8»S.
gsvssor-stl'.Jk!
ioxp Otto
IS. '
>.»v1iÄi«iis
Lckoa
Tkrstzl.
^«^«tr-.IS
lvrod -rlsSrtod
IS.
LsrlrrlSi«
-
Tdool.
'!ov»nk.!.ä8lk-.34
lorod -mSolt
18.
tilossntol
"
Svr.
'«1>vs 1sin/-srl,1'or'-
stollslT-kr«» S
lorvdlsr IlkroS
IS.
U
8 s».
sto^ojmorslr.rs
 
Annotationen