Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0918
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

Lsdnv
odM-dS.S
üdsm.
Lsi^-snsin. 62
Llsnlnssi- Srro
16>
llonndsl«
6dao.
N»n»6»6n.2«)
L1«-»r Blldsl«
IS»
LnnIvnSonk
Ls».
üodrLsod, I-<1s6r. ZK
Ll2>1i08 LrnoL
IS»
LsnSorL
LsLsn
L»S.
Lld»n6-ksx<?6n. 11 s
Llnslsr vitc,
1>
UbL-H»oLsr«n "
N.SSllt.
Lsr^dsl-üs^-str. )Ü
Ll^dM nüolL
18»
Lsrlonvds
»
?d11.
üslndsnZsin. 6» «
tklraLsÄ-ituoi- i.lr!«
20
L-u?1srnds
»
Lnn.
llnn-ii-tr. 120
LlrLüvr iisr-Ls
16
Lnnlsnvds
'
l-dll.
1sd»LrleS»Sr.S
Ltnsddoinzsn L«r
ly 8
Lsdlnsdisrn "
L,S.
I>i>.,6::6r. K5 »
,r«n.»r.
LlrÄWvr' «lldslm
1?
LüanLodsn
Äo^sr-L
v«s.
Uliisr-m 1« otr-.l?
, Irodnsr 7»1od
20
Ssr-Itn
I-r-Ml^sSL
c«v>.
AlidZ7L»§sr>»1 r. »y
Llrudasr üsn«
IS
ll«,«11»
«
i«a.
gsr»igtr»O»«
Lli-odnsr kivr«snn
IS 8
LirsddsIwdolsnSsn Ss^snn >d11.
7;odrdsod«rs<r. y?
Llrsdnsr- .«7H.»r
1?
Ls,«11«
I'nsnsasn
kdll.
Lodulxu-k,» 6
Llrsod L«K»sr
IS
Mod«1k,1L üsä»2
L.üMdd.
Nidssr-sir-.SS
Lins6s LEI
IS
Mi-Ld,rz
Lsx«rn
rrs».
LaüLdotstr.S
Likssl liLllS
20
Unnadsl«
üoüsn
ll«L.
rLm.Nsdalstr-I-
LIsslInZ Lsllllnr
20
llsildnonn
AUrrrde.
?di1.
>odrd!LSd«rsr». 180
Llsldsn Llkns»
20
L»11
'
inn.
Z-INsd S
<1»-»-rc>6d üoar-g
20
8oi-6d«1lL
§N«N«L»N
?d11.
li1xsvdZ6r.2S
Llv.««r ÜLLS ionsr»
20
8sä Lnvnrnsod *
ĻL.
ll-^L?s1x:»5-v» 1»
LsaMlxs ds.sn, I«»
6d»r-»?r«i«« 2 «
LI nss ?ri6r
20
1-nü.vlSSdsL«» SsF«i>-i
0«L.
Lisvsdn -csrl

,!onid-^iundl»^ I'nsnsssn ?d11.
rSw>. üsktsnst». 8
.Isvsdn Ssor>8 »11d.
16»
LonLsn
knsnsssn
Ldsm.
<Oc!-6«m1«vrr.2
Llssdsrk L^niin
20
vslssn
»
L.üsni.
k- n-istr-.L»
SslnUsL«, II-«,6-
dsdndok 6
L1«d Lsnl
IS 8 -rsinkal»
NsLsn
LS».
xlvdn Lrost
IS*
Vsnösndalo
Ss^sr-d
,-oä.
?n».«nsnLrsrr.iz
Li« iS rtdnr-
20
LsräslSE«»
?rsru7S«L
ILSck.
U»SK«lSS!?!la »
LI» ln Lniod ^nn«6
17»
066»»11an
"
Ls».
iMnLknIsSsii-. 16
Llsin u«c
IS»
L«ursds1l»
Saäsn
Usä.
tdti.«r.
ij-mndodn y 7-1S-
L1«lLd47L .,'ildsl»
20
DIslsksIL
pn»nk>s»n
6 SS.
,'nn.»6.
Rsrxstr 6»« 2Y
LloinloLs Eds
20
«SlvSSNLsI»
"
Vs»,
Los!,nt>,6r«!-s« 16
8»oLsrg«Ä!aL,! os*
7)r. Llsinisrnn Unss
20
Lanlis
US».
«lirassä S
LI» Insowlisr Ssnnsn
20
Lldsn^vIL
-
U»L.
Wlnsgss», 2«
LI«» r«r-''Ln«L
20
Lsms»
'
WSsl.
«6.0««.
?»drL »s 6
«Isaod rsill^
1)
LdO-N-nrÜdoLon
 
Annotationen