Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0921
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
rA»M«rm I«oa
20
Lrak«1L
?r»»«s«L
?i»11.
1>1«--sadors 1 d
Loo-rrsrm lotto
20
L«a«
"
?r1aLr1 irotr.6
eooxmarm rrartd«.
1?
!7»1Lork
'
1'dll.
rloüstr. 5
LSraok Lsrl
20
Klrsoddarz
'
ü»a.
LorKb-slLLrOtr.)
Lorall ?em1»
20
Vr«alcantk >1 Samara
Uoä.
LorLStr. 2)
Lor^s vllüsl»

Ltoldarg
praossaa
L.L«Lt.
LoiilvKSvSrj; Z s
Roassl ?SrlSLV»
17*
Larlta
S»»aa
?r»ii.
S»r8»tr.d4
Lvstsr /a-lrass
19*
irrtcratü
Z'roarmmi
kt.Laat.
LodrvSsrstr.15
Lovw Lrlsli
so
r"r«1bar8
*
er»ii.
ZoüaLoestr.^5
eottior« Lrnst
20
er»P»1<L
'
Ä«L.
»«1^d«rMtr.ü6
Lrlsar Lrlsv
20
Sarlla
"
?t>11.
1iLi»tstr. 1?4
LrSria krlsSrlod
17*
lwrlsrad»
Naäsa
?L11.
ll«8.»t.
UaiiKtstr. 66
8SLak»1ill, Lolroa-
Lraariar .Isdsna »sorg
20
ilarmkalm
LaSoa
ZW7.
atrs! s 11
lr^ossr ?aSs1k
19
»allvroiur
Mrttbz.
lur.
LnlLZs 51 «
LrSmar --jlti» !»!
19 »
8»111o««»
LaLaa
Lȟ.
LLlSL» 15
er 1»or ,1111
19
I*r-aaLL7ir-t
"
M11.
-ror-.at.
...Lr<. <«1ä«astr. )-5
ersL«adars«r Km»
so
Miradarz
Saxarii
V«!S.
U»ir<»ssr«tr. ,'L
LEI V1111
19*
«aia»1b»rA
SaSa»
<r«r.
kwiu-tstr.94
Lrswsr KaraüarS
19 2
üallslvarz
"
8.äsat.
^«oicarktÄ-t»» 16
Usaakol«, «o»tdo-
Lrsraar Vsdsr
17*
Lmraksls!
VKorr.
Ivr-.st.
r«Lk,tr. ?
Lrasar Otto
20
RaodiuA
Lravü»«.
0SL.
Sar.at.
Mtts1d»iz/M!?s« 5
erE«r aäolk
20
VrasSsL
üsoLssa
L«!.
liiasratr. 11
Lrm>.«1t»« krlta
20
KarkorL
»aüaa
Sar.
La r;!,ir» ss )b
erw» LSsw
2>1
7t«L0!lt6s1
ÄM»r«
L»a.
USaouLoLGtr.4 «
LrsLS Kalarloir
19*
.74or»a
prsNsssa
I!«lr»s«ri-tr.45
Lrs»? ?«rä1a«sL
20
LtalaealL
SsFara
L«L.
likslL8vaa!r»1mar-
vtr-102
Lr tssaotata 7. :a»ra
19 «
Ltvlya
?r»LS8«L
Äv6.
l-alsvsrKbtr.ZL
Lrstrsr »rast
19*
Loaat a»
üaltSL
Od«L.
LstL.ot.
«arLarstr. 4?
Lroteart -Islod
1)
KalSalVarß
*
:-«r.
.,oda1rs^t-.s« 1 »
LrlMird Lill
11
varmntaLt
ssrttds-
Lk«a.
Sstradoevt r. 9
Lron-r LvMst
1)*
N«» ^or-t:
Samara
N»L.
La1-»sr»tr.»4
<r»n-7S ?»ot
19 K
L1»1
Lram-uaa
L«ll.
SIHLt EvilllSt r. )
Lr»ur-- Lras>
20
»vZHdars
Laxora
kdll.
Ssirlosadsr« Z)
Lr «8.T 7,1LL»1§
19
g»1SaIdars
Lsäaa
,'darw.
llSL.St.
v: ar»tr.16
er»«-!--
IS*
LaSatK-d Laa "
<I«r.
77» izaalLarKtr.öl
er*atd aar iiaatav
17*
Nt. ^«sdart L^ora
LsL.
LvAasI laarz,».-«»1^
 
Annotationen